06:11
Ýol belgisi
ÝOL BELGISI

Meniñ näme pikir edýänimi bilesiñ gelýärmi?
Uzakdan gözleme, gözlerme seret!
Gözlerimde soñsuzlyga çenli gidýän ýol bardyr.
Sen şol soñsuz ýola git, hökman däldir bilet.
Ýoluñ uzynlygyna, giñligine - ähli ýerine bol belet.
Ýoluñ kenarynda ýol belgileri bardyr.
Siñeje seret.
Ýol belgilerinde ýekeje ýazgy bardyr,
Olam - "Maña diñe sen gerek".

Batyr HOJANYÝAZOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Теги: Batyr Hojanyýazow | Рейтинг: 2.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Bahara hat / Goşgular - 20.02.2021
Şowhunly söýgini halamaýaryn / Goşgular - 02.03.2021
"Nohur" diýmek, "dostum" diýmek mongolça..." / Goşgular - 03.02.2021
Çilimkeş / Goşgular - 16.02.2021
Özüme sorag / Goşgular - 18.03.2021
Ýa:t illerde rubagylar / Goşgular - 03.06.2021
Umman kartinasy / Goşgular - 16.02.2021
Dilber / Goşgular - 28.05.2021
"Ýat itiñ guýrugy..." / Goşgular - 15.02.2021
Ýodalar / Goşgular - 22.05.2021Всего комментариев: 3
0
2 mango   [Материал]
bu batyr şo çagalar gepleşigini alyp barýançy batyr eken-ä.
ýöne, çagalar bilen gepleşmek kyn zat....
gynansakda batyra kän başardanok...
şu ýerde söhbetdeşligi bar eken:
https://turkmenportal.com/tm/compositions/751

0
1 mango   [Материал]
Batyr daýy. gowja goşgy bolupdyr.
meniň pikirimçe "bilet" bilen "belet"-li setiri aýyrsaň has gowy bolar.
artykmaç şo ýerleri. hemem goşgyň bahasyny arzanladýar, ünsüňem bölýär "gör tapýanja kaiýalarymy" diýýän ýaly :-)

gysgaldylan şekili şeýleräk bolup bilerdi:

Meniñ näme pikir edýänimi bilesiñ gelýärmi?
Gel, gözlerme seret!
Gözlerimde soñsuzlyga gidýän ýol bardyr.
Şol soñsuz ýoldan git,
Ýola dowam et .
Ýoluñ kenarynda belgiler bardyr.
Siñeje seret.
Ýol belgilerde ýekeje ýazgy bardyr,
Olam - "Maña diñe sen gerek".

ýyzzyl mennen.
üstünlik.

0
3 sabyrly   [Материал]
"Bilet" bilen "belet"-i aýyrtjak bolup, Batyr akgadan ýene bir rifma eşidäýme, @mango:)

Köňül köçesinde ýol belgi erbet däl eken.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]