10:35
Ýok, hakym ýok!
ÝOK, HAKYM ÝOK!

Ýok!
Hakym ýok saňa nälet okara,
Ýakmadyň ýüregmi biwepalykdan.
Ýetilmedik umyt-arzuwlarymyň
Yhlasyna özüm köýüp galypdym.

Kalbymy päki deý gyýan hasratlar
Bürgüt bolup inseler-de depämden.
Ýok,
hakym ýok seni ýigrenmäge-de,
Durmuşdyr,
Kynçylyk öňümde kän meň.

Daşyndan gabanyp özge gyzlardan,
Gabanyp-gabanyp ýanardym oda.
Talaň salyp ýördüň duýgularyma,
Sen beýle zatlardan bihabar ýa-da.

Sen öýderdim bagtyň gözbaşy,
Indi,
Giç, wagty däl ýürek syrym açmagyň.
...Ýanyň bilen barýar garagöz gelin,
Sypap gyzjagazyň tylla saçlaryn.

Söýgimiň tarlary üzülmese-de,
Şo ýerde üzüldi umyt tarlarym.
Maňa nämä gerek kişiň bagtyna
Badak atyp boljak bagtyýarlygym.

Zyýany ýok.
Kynçylykdyr, geçer bu,
Yşga düşüp, köýen azmydyr başga.
...Siz barýaňyz bu köçeden howlukman,
A men durun...
Ýok, sen meni bagyşla!

Bibi ORAZDURDYÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 458 | Добавил: Нawеran | Теги: Bibi Orazdurdyýewa | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Söýgimiziñ şaýady / Goşgular - 07.02.2021
Rubagylar / Goşgular - 06.04.2021
Güýz goşgulary / Goşgular - 08.02.2021
"Aýadyñ sen öz köñlüñ..." / Goşgular - 16.07.2021
Seniñ adyñ / Goşgular - 29.01.2021
Çilimkeş / Goşgular - 15.01.2021
Yşgyñ sungaty / Goşgular - 11.02.2021
Gökdepe mukamy / Goşgular - 14.01.2021
Göreş / Goşgular - 20.03.2021
Gara pişigiň gözleri / Goşgular - 11.11.2021Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]