16:56
Ykbala ýüzlenme

YKBALA ÝÜZLENME

Ykbal, menem saña birje ýüzlenip,
Şähribossan kimin aýdaýyn arzym.
Göräýmäne arz etmäge sebäp ýok,
Kem zadym ýok ýa-da, ullakan karzym.

Alla şükür, ogul-gyzym ýerinde,
Ýetişip gelýärler, akylly-başly.
Arkamda dag ýaly, atam penakär,
Togap etýän enem, otyr ak saçly.

Ýanýoldaş, maşgala, birkemsiz durmuş,
Maña näme gerek bulardan başga.
Diýýänsiñ ykbalym, başyñy ýaýkap,
Bermäge zadym ýok, dur indi daşda.

Şonda-da, näme üçin ynjalygym ýok,
Dünýä gelenime bergili ýaly.
Käte bolsa, dünýä sygman urunýan,
Aklyndan azaşan akmak, bir däli.

Durmuşyñ däl, ýa-da ýaryñ aşygy,
Men dälisi, bu şygrystan bossanyñ.
Diýýän, el çekeýin, däli kesbimden,
Ykbal berip durka, ýürek islänim.

Emma gaçýan, kowup ýetýär yzymdan,
Ykbal ýa-da, bulam seniñ oýnuñmy.
Beren bagtyñ ýany bilen ýamalyk,
Maña şygry jeza diýip goýduñmy.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Adalat19 | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Gije / Goşgular - 08.04.2021
Keramat bar bu toprakda / Goşgular - 05.02.2021
Психея / Goşgular - 03.06.2021
Yşgyñ sungaty / Goşgular - 11.02.2021
Arşy yşk / Goşgular - 11.02.2021
Ода женщине / Goşgular - 15.04.2021
Halypalyk / Goşgular - 03.06.2021
Biz sataşdyk / Goşgular - 08.02.2021
Eý, dost! / Goşgular - 25.03.2021
Okap bersene / Goşgular - 01.06.2021
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]