02:03
"Ýene güýz, gapymda şo-ol dymyp durşy..."
"ÝENE GÜÝZ, GAPYMDA ŞO-OL DYMYP DURŞY..."

Ýene güýz, gapymda şo-ol dymyp durşy,
Bilýän, açamasam-da girer öýüme.
Eýse myhman bolman özün urar ol,
Maňa nesip etjek ýas-u-toýuma.

Goýalar ünjülem oslagsyz ýerden,
Ýene-de gussalar çöker kalbyma.
Ine görseň, gülüp duran ýüregmiň,
Gülküleri öwrülendir salgyma.

Ýalňyz özüm ýalňyz galyp dünýede,
Ýalňyz duýgularmy bilmerin telläp.
Ol bolsa bir hamrak naçar ene deý,
Derdimi aňar-da, göwünlik berer,
Adaja şemaly saçymy ýelpäp.

...Bilýän, açmasam-da girer öýüme,
Şonuň üçin ýapmaýyn men gapymy.

Wepa PIRNEPESOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Mähriban | Теги: Wepa Pirnepesow | Рейтинг: 3.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Güýz parçalary... / Goşgular - 11.01.2022
Новогодний тост / Goşgular - 15.01.2022
Häsiýet / Goşgular - 04.01.2022
Ertir bilerin / Goşgular - 05.01.2022
Дело о поджоге Рейхстага / Goşgular - 11.01.2022
Ýolda / Goşgular - 15.01.2022
Durmuş hakykaty / Goşgular - 13.01.2022
Dünýäde şeýleräk adamlaram kän / Goşgular - 12.01.2022
Ходил он от дома к дому... / Goşgular - 09.01.2022
Gyz arzuwy / Goşgular - 16.01.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]