20:48
Ýekelikde
ÝEKELIKDE

Ýekelikde ýaşaýaryn.
Ýaşaýyş.
Pitne ýok, -görip ýok, -galp ýok
ýerde.
Şular bilen dem alýaryn başa-baş.
Dert ýok, -gaýgy ýok, -garyp ýok
ýerde.
Gijesi, gündizi şatlyk-şagalaň.
Reňkleri miwe ýaly çagalaň.
Pikirinde hyýalynda adamlaň,
Bergi ýok, -algy ýok, -ogry ýok ýerde.
Arzuwlaň barynyň reňki ýaşyl.
Magsatlaň köpisi bolýanmyş hasyl.
Ertirin gujaklap, ýatýanmyş nesil,
Gara ýok, -sary ýok, -gündiz ak
ýerde.
Hyýalymda ýaşaýaryn ýeke-täk.
Ýer ýüzünde aýdýan arzuwlarym ýok.
Bar-da bolsa bardyr,
Ýokardan aşak.
Aralarda, -diwar perde, -ýok ýerde.

Setdar SOWGY.

Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Aziza | Теги: Setdar Sowgy | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dünýäde şeýleräk adamlaram kän / Goşgular - 12.01.2022
Söýgülim / Goşgular - 13.01.2022
"Ýyllar geçse, agraslansam..." / Goşgular - 12.01.2022
Ходил он от дома к дому... / Goşgular - 09.01.2022
Фламинго / Goşgular - 11.01.2022
Söý dünýäni / Goşgular - 12.01.2022
Цветы Сахары / Goşgular - 11.01.2022
Pursadyň ýaňy / Goşgular - 11.01.2022
Aşgabadyñ goýnunda / Goşgular - 14.01.2022
Пилигримы / Goşgular - 05.01.2022Всего комментариев: 6
0
6 Taryhçy   [Материал]
Setdar Sowgy niräñ şahyry?

1
3 Nurdan   [Материал]
Gursagynda aşyklaryñ gözbaşy,
Söỳgini kirşine ỳaşadan dutar.
“Söỳli halanyny” çalanda bagşy,
Perdesinden Söỳlä ogşadan dutar.

“Gökdepe” mukama düşünse başlar,
Täsir goỳup, gözden döküler ỳaşlar,
“Säher mukam” bilen oỳadyp guşlar,
Bilbile owazyn diñleden dutar.

“Aỳralyk mukamda” ỳürekler dymar,
Düşünen bu sazyñ oỳuna çümer,
“Höreler” mukamda maỳa düỳeleñ,
Almadyk köşegin aldyran dutar.

“Atçaparda” är ỳigitleñ gaỳratyn,
“Demir donly” Göroglynyñ syratyn,
“Berkeli çokaỳda” hanyñ haỳbatyn,
Serpaỳa dözülmäm köỳdüren dutar.

“Ýedimanzar” saz içinde ỳakymly,
“Hajygolak” diỳseñ çeper çekimli,
“Bu jennetdir” çeşmeler deỳ akymly,
Guşlary başynda gonduran dutar.

Käỳerde sallanyp “Gülhanym” geçer,
“Ýandymlarda” perdelerden ot çykar,
“Uçradym-da” owaz asmana uçar,
“Tilim gyrkda” zaryn zeỳrenen dutar.

“Çapaỳew” çalmana çermense gollar,
Türkmeniñ gölünde gögerer güller,
Saỳramaz bilbiller, saklanar diller,
Ählige owazyn diñleden dutar

Setdar SOWGY.

0
2 Nurdan   [Материал]
@Aziza, sagbol paýlaşanyña, gowy goşgulary tapýañ, BEREKELLA saña, Awtoryñ ylhamyna BEREKET

0
4 Aziza   [Материал]
...

0
5 Nurdan   [Материал]
Salam, Gowymyñ gyz, barmyñ))
bulam gowy, ol "goýjakdygyñy" täze post açda goý hany, has gowusyny okamak biz okyýjylar bilen. :)

0
1 Mähriban   [Материал]
Haladym. Ýetireniňize köp sag boluň!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]