17:10
Ýazypdyrlar...

ÝAZYPDYRLAR...

Ýazypdyrlar: "Gül ýigitdi, hoşgylawdy, pamykdy,
Ýazlar ýaly arassady, bir bigünä gämikdi.
Garynjany ynjytmazdy, "ýok" sözüni bilmezdi,
Ýere bakyp geçip gitdi, görmän asman gümmezni".

Ýazypdyrlar: "Çeýnelse-de, hiç kimi çeýnemändi,
Öñde-soñda tolkunmandy, hiç mahal aýnamandy.
Akraplar ýatdy görgülä, ýatdy gyşyñ awusy..."
Şeýdip, kän gideripdir, ol agzyndaky awuny.

Ýüzün gorap gezipdir, tutduryp kebzelerni,
Aýgyt edip sogurmandyr ýamanlañ teblelerni.
Bu gün bolsa üýşüp-üýşüp, ýylgyryşyp öwýärler ~
Şeýlerägem ömür sürüp, gelip-gitseñ bolýar-ow...

Baýram JÜTDIÝEW.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 327 | Добавил: Нawеran | Теги: Baýram Jütdiýew | Рейтинг: 3.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Aktýor / Goşgular - 15.04.2021
Egin ýap / Goşgular - 10.01.2021
Şahyrlyk borjy / Goşgular - 16.03.2021
Samsyk bilen samsyjak hakda soňlanmadyk ertekiden bölek / Goşgular - 18.03.2021
Ogullaryma sargyt / Goşgular - 30.05.2021
Şahyrlara / Goşgular - 22.02.2021
Bagyşlaň meni! / Goşgular - 21.02.2021
Şahyr dostuma / Goşgular - 20.03.2021
Ýalñyşlyk hakynda / Goşgular - 08.02.2021
Karar / Goşgular - 24.03.2021
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]