00:08
Wagt görkezer
WAGT GÕRKEZER

Ejizlemen şowsuzlyga ýan berip,
Pikirim defter, sözüm syýa kylmyşam.
Ýitebilmen ara ýolda jan berip,
Ykbalyma öçmez eser ýazmyşam,
Niýetime gara ýokmaz sürtseler-
Päk serime beyik duýgy salmyşam..
Bu bahara kän garaşdym, garaşdym--
Umydymy monjuk edip boýnumda
Ak säherleñ aýdymyna garyşdym,
Ylham ganatlarna ýazyp adymy--
Dünýäm içre dünýe guran perişdäñ,
Keramatly heýkelini köñlüme
Göterip, apalap gorap şer işden
Ýörüşime düşünmezler güñleler.
Aý aýlanar, ýyl dolanar ir-giçden
Hakykat perdesin syrar dünýeler...
Kim men, nirden geldim,
Barýaryn nirä,
Şelaýyn dillere dymýan näme üçin
Wagt görkezer...

Категория: Goşgular | Просмотров: 612 | Добавил: Nurdan | Теги: Kalba Nur | Рейтинг: 4.8/6
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Özüme sorag / Goşgular - 18.03.2021
Çopan / Goşgular - 30.05.2021
Täze goşgulardan / Goşgular - 26.01.2021
Göresim geldi / Goşgular - 29.05.2021
Kaýyllyk / Goşgular - 22.02.2021
Ýör, göwün / Goşgular - 21.02.2021
Ырка / Goşgular - 06.03.2021
Sungat bolup galaýyn / Goşgular - 01.01.2021
Aşyklar deresi / Goşgular - 08.02.2021
Iki kitap / Goşgular - 03.06.2021Всего комментариев: 1
1
1 Pero   [Материал]
Hökman görkezer! Kesgitlilikden gorkýanam bolsam,şu aýtgyny aýtmakdan näme üçindir gorkamok-wagt görkezer. Köp şükür,şeýle-de bolýa.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]