02:50
Türkmen gözeli
TÜRKMEN GÖZELI

Älemde meşhurdyr edebiň, haýaň,
Müň ýyllap başymda telpegimi aýan,
Ol-a nämähreme mähir bermekmiş,
Ýeliň garşysyna ýöremekdenem
Uýalan, uýam!

Gurbanmuhammet AŞYROW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Mähriban | Теги: Gurbanmuhammet Aşyrow | Рейтинг: 1.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sen meniñ dünýämdiñ? / Goşgular - 22.02.2021
Durmuş otlusy / Goşgular - 20.03.2021
"Bütin älem jahan hem..." / Goşgular - 17.02.2021
Bu dünýä özüni görer özümde.. / Goşgular - 06.01.2021
Bir ýerlere gitsem... / Goşgular - 19.01.2021
"Ägirt heñ bar ýumruk ýaly ýürekde..." / Goşgular - 11.04.2021
Öz dünýäme giderin / Goşgular - 17.03.2021
Araba / Goşgular - 29.03.2021
Dünýäñ aýdymy / Goşgular - 03.06.2021
Güýzüm sen / Goşgular - 30.05.2021Всего комментариев: 5
0
5 spesnazmen   [Материал]
Siz arzuwlar dünýäsinde uçup ýörsüňiz, real bir zat ýazaýyň how akylly agzalar, nirede bir negatiwlik berýän zat bar bolsa şu ýerik goýýaňyzaý

0
4 Hyýalkeş   [Материал]
Sözi däl-de söz düzümini sorapdym.

0
3 mango   [Материал]
nämährem - Ýat adam, keseki.

0
2 Hyýalkeş   [Материал]
Nämähreme mähir bermek söz düzümini giñişleýin açyp görkezjek barmy?

0
1 mango   [Материал]
waspyn edip arşa çykarýakaň: "Ol-a nämähreme mähir bermekmiş, / (Ýele garşy) ýöremekdenem (utanan) uýam!" -diýmek gaty kontrastnyý bolýalaý.
"sen şeýle gowy we haýaly, hatda "oýan-buýana-da" gideňok...." diýýän ýaly.....
men türkmen gözeli bolsam: aýdýanyň näme gurbanmuhammet -diýerdim.
dogruda.... beýle-de bir wasp edilermi?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]