1 2 »

EKRANLARDA GÖRÜLMEDIK OWGAN ZENANLARYNYÑ KYSSASY

Owganystanda robot ylmy boýunça ýygylaşan we diñe heniz ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 147 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.08.2021 | Комментарии (2)

"BLUE BABY" ("MAWY BÄBEK") OÝNUNYÑ HOWPY

Internetde ölümе iterýän howply oýunlar ýene bir täze oýnuñ çykmagy bilen üns merkezine düşdi. "Mawy balinadan&qu ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 286 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.07.2020 | Комментарии (5)

BIR AÝLAP GÜNDE ÝIGRIMI IKI SAGAT OÝUN OÝNAN ÇAGANYÑ GOLY YSMAZ BOLDY

Hytaýda bir aýlap günde ýigrimi iki sagat kompýuterde oýun oýnan on bäş ýaşly çaga ýarawsyzlyk tapyndy. Hassahana äki ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 138 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.07.2020 | Комментарии (1)

ERKINLIK ÝALANY

Oglum şeýle diýdi:
- Kaka, öçür!
Öçürmedim. “Ironiýa bu” diýdim-de goýdum. Ýalñyşan ekenim.
Geçen hepde wiruslaryñ-bakteriýalaryñ bioýarag hökmünde ul ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 175 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2020 | Комментарии (2)

WIRUSY 5G ÝAÝRADÝARMYKA?

Gulagyñyza degendir: Koronawirusy aslynda 5G tehnologiýasynyñ ýaýradýandygy we muny eşden halklaryñ köçä dökülip telekommunikasiýa binalaryny oda berendigi bar ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 196 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2020 | Комментарии (0)

KIBER SÖWEŞ

Biz biologiki uruşdan söz açýarys, emma şol bir wagtda häzir başga bir uruş bolup geçýär: Kiber söweş!
Oýun edemok. Kiber goşunlar bireýýämden bäri kosmosda, ýer astynd ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 219 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.05.2020 | Комментарии (3)

''VIVO X30'' SMARTFONY GINNESIÑ REKORDLAR KITABYNA GIRIZILDI

Täze ''Vivo X30'' smartfony heniz köpçülikleýin satuwa çykmanka, Ginnesiñ rekordlar kitabyn ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 141 | Добавил: Jeksparro | Дата: 23.04.2020 | Комментарии (0)

''AKYLLY'' SAGATLAR

Hytaýyñ ''Honor'' kompaniýasy Londonda dabara geçirdi, onda Jeki Saýdan, Jorj Griwzden, Wana Donglingden we Jowanni Ozzoladan başlap ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 137 | Добавил: Jeksparro | Дата: 23.04.2020 | Комментарии (0)

ZENANLAR TARAPYNDAN OÝLANYP TAPYLAN ZATLAR

Sara Meter atly zenan Periskop tehnologiýasyny oýlap tapdy. Persikop tehnologiýasy ýerasty gämilerde bolup, ol gäminiñ öñünde uly göwrümli päsge ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 175 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.03.2020 | Комментарии (0)

ÖSÜŞLERIMIZIÑ BINÝADY

Her bir ýyly taryhy wakalara beslenýän, täze-täze sepgitlere ýetilýän ata Watanymyzda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ägirt ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 144 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.10.2019 | Комментарии (0)

Sinan Çuluk’un Mirat-hakikatinden: PARATONER

İstanbul’da yıldırım düşmesiyle çok büyük yangınların çıktığı vakidir. Bazı cephaneliklere, baruthanelere yıldırımın isabet etmesi çok sayıda ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 155 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.10.2019 | Комментарии (0)

TEHNOLOGIÝANYÑ IÑ SOÑKY GAZANANLARYNDAN

■ Baýguş görnüşindäki sürüjisiz uçýan enjam

Hatda ilkinji uçarlar hem guşlaryň nähili uçýanlygyny öwrenmegiň netijesinde döräpdi. Ynh ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 292 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Комментарии (0)

"Maýkrosoft": "GUGLYÑ BAÝDAGYNY ÝATYRARYS!"

"Maýkrosoft" ("Microsoft") şereketiniñ internet gözleginde we gözleg maksatly mahabat ulgamynda Gugla (&q ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 353 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.04.2019 | Комментарии (0)

PEÝDALY KOMPÝUTER PROGRAMMALARYNY ÖWRENELIÑ

Internetde birigen wagtymyz windowsyň we birnäçe programmalaryň bizden birugsat internetden özüni täzeleýändigini bilmän galýas we netijede duýda ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 379 | Добавил: Yusup | Дата: 17.04.2019 | Комментарии (0)

■ Täze kosmos gämisi
    
Kosmos pudagynda iş alyp barýan «SpaceX» kompaniýasy täze synagy amala aşyrdy. Kompaniýanyň uçuran «Crew Dragon» atly ka ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 313 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.03.2019 | Комментарии (0)

ELEKTRON DOLANYŞYGYNYÑ BITEWI ULGAMY
    
Dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döreden we geljekki ösüşleri nazarlaýan bilim özgertmeleri barha ýaýbaňlandyrylyp, ýaş ne ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 305 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.03.2019 | Комментарии (0)

■ Uçýan awtoulaglar köpelýär
    
Soňky wagtlarda uçýan awtoulaglar baradaky täzelikler köp eşidilýär. Şeýle ulaglary diňe awtoulag öndürijiler däl, eýsem, uçar öndüriji ... Doly oka»

Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 364 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Комментарии (0)

Ýöreýän, bökýän we uçýan robot

ABŞ-nyň Illinoýs ştatyndaky Demirgazyk-Günbatar uniwersitetiniň hünärmenleri Lenordo atly roboty işläp düzdüler. Adatça, robotlar ýöremek, haýsydyr bir zad ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 332 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.02.2019 | Комментарии (0)

5G tehnologiýasyndan nämä garaşmaly?

Ilki bilen, tizlik babatda düýpgöter ösüş bolar. Bilermenler bu tehnologiýanyň ak-gara telewizordan reňkli telewizor döwrüne geçilendäki ýaly üýtgeşi ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 366 | Добавил: Gökböri | Дата: 31.01.2019 | Комментарии (3)

EMELI AÑ HOWPLUMY WE NÄME ÜÇIN HOWPLY?

Hawa, emeli añyñ nämeleri edip biljekdigini serimizde aýlandan soñ ýene bir sorag orta çykýar: Emeli añ näme üçin howply?

Emeli añ howp ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 327 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.01.2019 | Комментарии (0)

1-20 21-24