1 2 3 ... 63 64 »
DANDANAKAN SÖWEŞI

“Beýhakynyň taryhy”. Bu özboluşly we adaty däl täsin kitabyň awtory Abul-fazl Muhammet ibn al-Huseýn Beýhakydyr. Ol 386 (996)-njy ýyllar töwereginde Horasanyň Beýhaky ob ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 46 | Добавил: Allaýar | Дата: 23.10.2021 | Комментарии (0)

▶ 8: YZA ÝOL ÝOK

Wafaýewiñ özi barada hat üsti bilen hem-de dilden aýdýan zatlary özüni hondanbärsi saýýan naçalnigiñ-nazmiýanyñ gulagynyñ duşundan şemal ýaly geçip gidýärdi. Ol şübheli ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 48 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.10.2021 | Комментарии (0)

▶ 7: GAÇMAKLYK

Üsti örtülgi paýtun gijäniñ bir wagty sessiz-üýnsüz tigirlenip gelip Köşi obasynyñ garalyp görünýän üzümçiliginiñ gapdalynda durdy. Egni gara paltoly adam bu ýerde uzak wa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 33 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.10.2021 | Комментарии (0)

▶ 6: MINISTRIÑ GARŞYSYNA TOPLANAN MATERIALLAR

Demirden kebşirlenip ýasalan iki gat krowatlar agaçdan salnan süýnmek jaýyñ iki böwrüni syryp añrybaşyna çenli dowam edýärdi. Arasyndaky boş ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 35 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.10.2021 | Комментарии (0)

▶ 5: ÝURDY BELET ÇAPAR

Şewki Bektöreden sorag edilen mahalynda, ol entek sowet graždanlygyny almadyk hem bolsa, özüniñ Krym tatarydygyny subut etjek bolup jan edýärdi. Belki, şonda ol ta ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 39 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.10.2021 | Комментарии (0)

ÇAKMA TARYHÇY

Häkimiýetiñ ýene-de bir çakma taryhçysy ýazdy: "Angliýanyñ ýeke ok atmazdan Stambuldan çykyp gitmeginiñ sebäbi halyflygy ýatyrmaga berlen sözdür!"
Ahyrynd ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 44 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.10.2021 | Комментарии (0)

«ТРУДНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ МЫ ВМЕШИВАЕМСЯ В ДЕЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ АШХАБАДЕ»

Почему трагедия в Туркмении вызвала у вождя резкое недовольство

6 октября 1948 года в 1 час 14 ми ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 45 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.10.2021 | Комментарии (0)

MYRAT BARDAKÇYNYÑ GÖZÜNDEN EŽDATLARYÑ SEKS DURMUŞY

Türkiýäniñ ilkinji seksopolitik saýty ucyuzotuzuc.com taryhçy Myrat Bardakçynyñ 1992-nji ýylda ýazan "Osmanlyda seks" kitabyny ele al ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 171 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.10.2021 | Комментарии (3)

"OKAÑ! ATATÜRKÜÑ OSMANLY DÜZGÜNINI NÄMÜÇIN ÝIGRENENDIGINE HAS GOWY DÜŞÜNERSIÑIZ!"

Žurnalist Ryza Zelýutyñ täze kitaby "Osmanlyda oglanbazlyk" ("Osmanlı'da Oğlancılık") "Kaynak" neşirýa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 103 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.10.2021 | Комментарии (5)

PATYŞA TARAPYNDAN AÝALY ELINDEN ALYNMAK ISLENENSOÑ, ADYNA DEÝÝUS GOÝLAN OSMANLY PAŞASYNYÑ KYSSASY

Dünýä taryhynyñ iñ uly imperiýalarynyñ biri bolan Osmanlynyñ şanly ýeñişleriniñ sanyçarak ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 123 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.10.2021 | Комментарии (4)

OSMANLYNYÑ IÑ MEŞHUR IÇOGLANY

Premýer-ministriñ “Muhteşem Yüzyıl” teleserialy barada "eždatlarymyz beýle däldi" sözünden soñ mediýada "eždat" çekişmesi bardy. Ýeri, osmanlyda patyşalar ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 143 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (16)

MÄMMET DÄLI we KÖPRÜLI MÄMMET PAŞA

Siz köplenç "Muhteşem Yüzyıl" ("Великолепный век") teleserialyndaky Hürrem bilen Süleýman barada köp eşdensiñiz. Soltan Mämmet IV hakda welin kän zat bi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 42 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (0)

ATATÜRK VE DIYANET!..

Büyük Önderimiz Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sadece birkaç ay sonra, 3 Mart 1924 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Aynı yıl, 29 merkezde İmam Hatip ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 22 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.09.2021 | Комментарии (0)

IÑ SOÑKY MAMLÝUK SOLTANY TOMANBAÝYÑ ÖLÜM JEZASYNA HÖKÜM EDILIŞI - 16.04.1517 ý.

"Ýawuz bilen Tomanbaý uruşmazdan owal biri-birlerine habar ýollaýarlar. Ýawuz "Men bu uruşdan zyýat bu u ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 70 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

АФГАНИСТАН - ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: ВВОД ВОЙСК

25 декабря 1979 года, ровно 40 лет назад, Советский Союз начал афганскую кампанию. Был ли выбор у руководства СССР при принятии решения о ввод ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 39 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

IÇINI BOŞATMAK

Külliýe (köşk) taryhçylary buýurdy:
"Garaşsyzlyk urşy" diýmäliñ, "Milli göreş" diýeliñ...
"Habertürk"-iñ žurnalist-ä ýazdy, &qu ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 39 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

CEMAAT CINAYETLERI

31 Mart 1909 gerici ayaklanmasında polisler isyancılara hiç müdahale etmedi. Üstelik gericilere destek için miğferlerini yere atıp fes giydiler. Ardından 11 gün boyunca ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 21 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2021 | Комментарии (0)

FATIH'I 'PARALEL DEVLET" ÖLDÜRDÜ

• Erdoğanlar başka cemaatle de kavgalı: CERRAHİLER

Athena grubunun solisti Gökhan'ın tarikat giysili fotoğraflarının medyada yayınlanm ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 16 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2021 | Комментарии (0)

KAGYZDAN SERKERDEBAŞY

Biri özüne hakykatdanam serkerdebaşydyryn öýdýärmikä? Diýmek... Prezident bolsañ, Serkerdebaşy bolubermeli-dä, şeýlemi? Bilenokmyka... Şeýdip alnan serkerdebaşylygyñ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 43 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2021 | Комментарии (0)

ROTŞILDSIZ TARYH

Birinji perde:
1821-nji ýylyñ 17-nji marty. Grekler garaşsyzlyk üçin Mora ýarymadasynda gozgalañ turuzdy.
Uzaga çeken içerki gapma-garşylygyñ soñund ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 75 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2021 | Комментарии (2)