1 2 3 »
ALTYMYRAT HAKYNDA BILMEÝÄNLERIMIZ...

• IR SÖNEN ÝYLDYZ

Ozalky polisiýanyň kapitany, 3 gezek dünýä çempiony, 3 gezek Ýewropanyň çempiony, Aziýanyň çempiony Altymyrat Or ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 156 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.10.2021 | Комментарии (21)

MESSI…

Argentinada futboly diýseñ gowy oýnaýan, emma süñkünde birneme kemislik bolan kiçijik çagajygy tap... Barselona getir, saglygyna seretdir. Soñam dünýä futbolynyñ witrinasyna çykar. ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 122 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.08.2021 | Комментарии (3)

КРУГОСВЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Кто в детстве не мечтал отправиться в кругосветное путешествие? Мальчишки мечтали о пиратских кораблях, а девочки грезили кругосветными ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 35 | Добавил: Haweran | Дата: 28.06.2021 | Комментарии (0)

КОНИМЕХСКИЙ ЭКОПАРК

Конимехский район Навоийской области имеет интересную историю образования. В начале XX века это место считалось казахо-каракалпакским районом, в конце 30-х годов терри ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 24 | Добавил: Haweran | Дата: 24.06.2021 | Комментарии (0)

ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! А ЧТО ИМЕННО ЛЮБЯТ ЕСТЬ В РАЗНЫХ СТРАНАХ СНГ?

Национальная кухня - это отдельная достопримечательность каждой страны. И неслучайно существует даже такое понятие, как ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 82 | Добавил: Haweran | Дата: 24.06.2021 | Комментарии (6)

ŞAMPION ALTAY KULÜBÜNÜN TARIKÇESI

Kuruluş Öyküsü

İkinci Meşrutiyet (1908)’e kadar Türkiye’de spor yapmak hem padişah yönetiminin baskısı, hem de muhafazakarların tut ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 61 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.05.2021 | Комментарии (0)

ULY GARPYŞYK

“JP Morgan”-yň ady ony guranyň ady bilen baglanyşykly: Jon Pierpont Morgan (1837-1913)
“Cedar Hill” gonamçylygyndaky (Hartford, Konnektikut ştaty) gubury Hezreti Musa ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 80 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.05.2021 | Комментарии (0)

TÄZE HOJAÝYN: "JP MORGAN"

Burak Ýylmaz, Ýusuf Ýazyjy, Zeki Çelik, Mustafa Kapy, Ferhat Çogalan…
Futbol bilen içgin gyzyklanýan uludan kiçi herkes bulary gowy bilýändir. Olar Frans ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 78 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.05.2021 | Комментарии (0)

MARAT NYÝAZOW

Türkmen spordy - diýlende türkmen sportynyň taryhynda öçmejek yz goýan Altymyrat Orazdurdyýew, Marat Ataýewiç Nyýazow... göz öňüňe gelýär.
M.A.Nyýazow barda biziň kä ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 138 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.02.2021 | Комментарии (0)

YAKIŞMADI

Sevgili okurlarım, Hamza Yerlikaya ismini hepimiz duymuşuzdur…
Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçimiz… Nice şampiyonalarda bayrağımızı göndere çektirmiş, İstiklal ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 168 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.12.2020 | Комментарии (45)

FUTBOL MEÝDANÇASYNDA-DA GÖRMEK ISLEÝÄNLERIMIZ

Çempionlar ligasynda fransuzlaryñ "Paris Saint Germain" bilen biziñ "Medipol Başakşehirimiziñ" arasynda ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 121 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.12.2020 | Комментарии (0)

MARADONANYÑ TENINDÄKI IKI TATIUROWKANYÑ SYRY

Hemmeler onuñ futbolda galdyran yzy barada ýazýar... Birem süpük neşekeşligini...
Men bolsa Maradonanyñ hiç üýtgemedik rewolýusioner po ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 166 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.11.2020 | Комментарии (1)

SYÝAHATÇYLARYŇ ŞIKAÝATLARY ☺

“Syýahatçylygyň inçe ýerleri” atly internet žurnaly dürli ýurtlara syýahat edip gelen jahankeşdeleriň öz gezen ýerleri barada internetde galdyran şikaýatlaryn ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 152 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.10.2020 | Комментарии (1)

HEZRETI MUHAMMET WE FUTBOL

Orta asyrlar diniñ bozulan döwrüdir...
Orta asyrlar akyl-paýhasdan jyda düşülen döwürdir...
AKP (we "jemagat") dini bozdular. Seretseñi ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 220 | Добавил: Gökböri | Дата: 31.08.2020 | Комментарии (2)

25 GEZEK TURNIK ÇEKMEK

Gözükdirme «25 GEZEK TURNIK ÇEKMEK» isleýänler üçin niýetlenilen. Başarmaryn diýen düşünjede bolmaň. Ýaltanmaň we özüňize dözümli daraň. Başaryp bolmajak iş ýok. ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 177 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.08.2020 | Комментарии (0)

100 GEZEK OTŽIMANIÝA

Gözükdirme «100 GEZEK OTŽIMANIÝA» etmek isleýänler üçin niýetlenilen. Başarmaryn diýen düşünjede bolmaň. Ýaltanmaň we özüňize dözümli daraň. Başaryp bolmajak iş ýo ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 103 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2020 | Комментарии (0)

200 GEZEK PRESS

Gözükdirme «200 GEZEK PRESS» etmek isleýänler üçin niýetlenilen. Başarmaryn diýen düşünjede bolmaň. Ýaltanmaň we özüňize dözümli daraň. Başaryp bolmajak iş ýok. Ynanmas ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 95 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.08.2020 | Комментарии (0)

ZIDANYÑ KELLESI

2006-njy ýylyñ 9-njy iýuny. Germaniýa. Berlin.
Dünýä kubogyny almak ugrundaky final duşuşugynda Fransiýa-Italiýa oýnady.
Kapitan Zidanyñ goly bilen Fransiýa ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 234 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.08.2020 | Комментарии (1)

ÇEMPIONLYGY GAZANMAKDAN BAŞGA ALAJY ÝOKDY

Pandemiýa başlany bäri ýeke futbol duşuşygyna tomaşa etmändim. "Galatasaraýyñ" ligany bäşinji orunda tamamlanyna-da gynanmadym. Diñe Fatih (Terim ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 135 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.07.2020 | Комментарии (0)

ÇEKILIÑ, RUSLAR GELÝÄR!

Söýgüli okyjylarym, koronawirus diýilýän näletsiñmiş närse külli adamzat dünýäsini ýesir aldy...
Biziñ hiç birimiz şindi näme boljagyny we näme boljagymyzy ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 221 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.07.2020 | Комментарии (4)

1-20 21-40 41-56