22:34
Sen maňa göz gypma, ýyldyz!
SEN MAŇA GÖZ GYPMA, ÝYLDYZ!

Sen maňa göz gypma, ýyldyz,
Görýäň-ä, men şonsuzam-a
zordan ýaşap ýörün ýerde.
Ýene bir gez göz gypaýsaň,
Derhal go:naryn gaşyňa
Grawitasiýadan gider-de.

Sen maňa göz gypma, ýyldyz,
Barybir ömürlik bolmaz
Ýerde gurunan höwürtgäm.
Ýok, entek göz gypma:ý, ýyldyz,
maňa az-kem pursat gerek
... menem ýere endemik däl.

Suraý BABANYÝAZOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 103 | Добавил: Mähriban | Теги: Suraý Babanyýazowa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Sagat-sagat geçip barýar bu ömür..." / Goşgular - 12.01.2022
Dostuma / Goşgular - 15.01.2022
"Gar ýagar" / Goşgular - 08.01.2022
Ykbalyma / Goşgular - 08.01.2022
Garga dilinden öwrenje terjime / Goşgular - 19.01.2022
Edebi ýañsylamalar / Goşgular - 15.01.2022
Gelsene... / Goşgular - 19.01.2022
Güýz parçalary... / Goşgular - 11.01.2022
Призрак / Goşgular - 18.01.2022
Öýke / Goşgular - 15.01.2022Всего комментариев: 5
0
5 Mahremlik   [Материал]
hmm yok ozüme öwredileni aytdym göwnüňize degen bolsamam bagyşlaň başga ýerlerdede gerek bolar dp aýdaýdym menä .Sag bolun!

0
4 Mähriban   [Материал]
Bize elýeterli bolan sözlüklerde şeýle bellenipdir, bagyşlaň, sag boluň!

0
3 Mahremlik   [Материал]
Ony bilýan işlikdiginem bilýän ýone şol taýda "r" harpy düşürlipdir şol düşürilmeýämikä dýýän

0
2 Mähriban   [Материал]
Gypmak - işlik.
1) Birine yşarat edip, gözüňi ýumup goýbermek, gabaklary çalt hereket etdirip, göz açyp ýummak.
2) Ýapyrmak.

0
1 Mahremlik   [Материал]
Goşgy gaty gowy ýöne goşguda "gypma" dälde grammatik düzgün boýunça "gyrpma" bolmaly hemem bu goşgynyň kapyýalary gabat gelmansoň goşgy dälde oýlanma ýaly bolupdyr ýazan zatlarmy gaty görmaweriň menä ýöne aýdaýýan tak şeýle many taýdan gowy goşgy

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]