03:36
Ýere gaçýar
ÝERE GAÇÝAR

Zemin dowul tapyp, lerzana geler,
Seni gözläp ahy-nala çekişimden.
Daglañ depesiniñ garlary erär,
Howuryndan, lowlap ýanýan yşgymdan.

Bütin barlyk doñup galar tisginip,
Damagyna dili gider pelegiñ.
Gökde ýalnyz özi uçýan söýgimiñ,
Görersiñ sen ýere gaçýan ýelegin.

Oturansyñ dişläp dodaklaryñy,
Puşman edip, öz-özüñe gargynyp.
Uçup giden ap-ak guş deý söýgimiñ,
Ak ýelegi ýere gaçýar gar bolup.

Sahy ÖWEZOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Mähriban | Теги: Sahy Öwezow | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dostsyz başym - duzsuz aşym / Goşgular - 05.04.2021
“A men seň toýuňda çabga guýdyryn!..” / Goşgular - 10.04.2021
Duralgada / Goşgular - 12.03.2021
Gamgyn goşgy / Goşgular - 11.02.2021
Başga / Goşgular - 08.02.2021
Nädemde näme? / Goşgular - 14.02.2021
Ogluma / Goşgular - 15.03.2021
Goşgy / Goşgular - 13.03.2021
Gybat / Goşgular - 26.02.2021
Gör-le, bu dünýäniň öwsüp durşuny... / Goşgular - 10.02.2021Всего комментариев: 5
0
5 mango   [Материал]
sahy kaka gowja tapyndyny iki gaýtalamaly däl eken.

1)
Gökde ýalnyz özi uçýan söýgimiñ,
Görersiñ sen ýere gaçýan ýelegin.

2)
Uçup giden ap-ak guş deý söýgimiñ,
Ak ýelegi ýere gaçýar gar bolup.

hemem, ak ýelegiň gar bolup gaçmagy ýatlatdy: Saçlaryň gar bolup üstüme ýagar -y.

0
4 Revo   [Материал]
"Daglañ depesiniñ garlary erär,
Howuryndan, lowlap ýanýan yşgymdan"

Kapyýalaşdyrmak üçin, sözlem nädogryrak düzülipdir öýtýän.

"Gökde ýalnyz özi uçýan söýgimiñ,
Görersiñ sen ýere gaçýan ýelegin."

Ýalňyzlygyny, özi bilen tassyklapdyrmy? Ýalňyzlygyň özem, özüňligiňi, ýeketäkligiňi, ýeke özüňligiňi aňlatýar ahyryn.

"Oturansyñ dişläp dodaklaryñy,
Puşman edip, öz-özüñe gargynyp"

Nämä puşman etýänini, näme üçin özüne gargynýanyna düşünmedim. Söýeni üçinmi ýada söýen ýaryny ýitireni üçinmi, düşnüksiz. Bar söýüpdir, söýgüsi bagtsyz bolupdyr, söýgüli ýaryny ýitiripdir, ýöne, puşman etmek, özüňe gargynmak nämä gerek? Ýa-da olam bir däpmi?!
Ikinji bendiň soňky iki setiri bilen, jemleýji bendiň soňky iki setiri bir many berýär. Tapawutlansa gowy boljak.

0
3 Haweran   [Материал]
Owadan meñzetmeler

0
2 Haweran   [Материал]
Her bendiñ soñky iki setiri-jemlemesi diýseñ gowy.

0
1 Pegas   [Материал]
Ýaşuly siziň teswirleriňize garaşýar, mähriban agzalar.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]