23:26
Sazlar
SAZLAR

Sazlar satylmaýar, peşgeş berilýär.
Ol hem Adam ýaly turýar,
gerinýär,
geýinýär,
daranýar,
toýda görünýär.
Sazlar satylmaýar,
Mesge ýag ýaly
Kagyza dolanyp berilmeýär ol.
Hemmäniñ añynda ýaşap ýörendir,
Ýöne, özi welin, görünmeýär oñ.
Sazlar satylmaýar.
Sebäbi, onda
halkymyñ geçmişi,
wyždany ýatyr.
Sütün-sütün ärleñ ynsaby ýatyr,
Mermer gelinleriñ nikaby ýatyr,
Ussatlañ nusgasy hasaby ýatyr.
Sazlar satylmaýar gul-gyrnak ýaly,
Aý bolup lowurdar, dür dyrnak ýaly.
Onda çuwal gyzlañ edebi bardyr,
Onda bedewleriñ gadamy bardyr,
Läheñleriñ epeý ädimi bardyr.
Sazlar çekilmeýär tokga gant ýaly,
Sazlar ekilmeýär agaçlar ýaly,
Sazlar ölçelmeýär matalar ýaly,
Olar çözülmedik matallar ýaly,
Syrly bolup galýar syrly dünýäde.
Ynsanlaryñ beýnisine münýä-de
aýlanýar, älemi jahankeşde deý,
Duýgulary örklän zyba keşde deý.
Sazlar satylmaýar harytlar ýaly
Täjirleriñ ellerinde oýnaýan.
Sazlar atylmaýar nyşana ýaly,
Sazlar atylýarlar wulkanlar ýaly.

Röwşen TAGAN.

Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Теги: Röwşen Taganow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dilber / Goşgular - 28.05.2021
Gar ýagyp dur... / Goşgular - 12.02.2021
"Bütin älem jahan hem..." / Goşgular - 17.02.2021
Keramat bar bu toprakda / Goşgular - 05.02.2021
Çilimkeş / Goşgular - 16.02.2021
Durmuşdan duýgular / Goşgular - 07.01.2021
Sen meniñ dünýämdiñ? / Goşgular - 22.02.2021
Bir ýerlere gitsem... / Goşgular - 19.01.2021
Araba / Goşgular - 29.03.2021
Goşgular / Goşgular - 09.01.2021Всего комментариев: 3
0
2 mango   [Материал]
Sazlar satylmaýar, peşgeş berilýär.
Ol hem Adam ýaly turýar,
gerinýär,
geýinýär,
daranýar,
toýda görünýär.
Sazlar satylmaýar,
Mesge ýag ýaly
Kagyza dolanyp berilmeýär ol.
Hemmäniñ añynda ýaşap ýörendir,
Ýöne, özi welin, görünmeýär oñ.

görünýämi, görünmeýär?
idealizm bilen özüňi aldamak nämä gerek?
her zat, her wagt satyldy, satylýar we satylar(myka diýýän).

0
3 Taryhçy   [Материал]
Satylýan bolsa saz däldir.

1
1 Nefertita   [Материал]
Şu formada goşgy okasam janym hezil edayyar, şahyr ýanyp ýazypdyr, arman gynansak-da satylýar sazam, sözem...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]