1 2 3 »
ÖZ JANYŇA KAST ETMEGIŇ PSIHODINAMIKASY:
ÖZ JANYŇA KAST ETME MEÝLINIŇ AMALA AŞMAGYNA TÄSIR EDÝÄN ÜÇ MÖHÜM FAKTOR

Geçirilen barlaglar mahal-mahal öz janlaryna kast etmekden söz açýa ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 145 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.10.2021 | Комментарии (2)

I.Mustafa’nın durumu ortadaydı fakat halktan saklamak için bazı devlet ve din adamları onun bu durumunu veliliğe (ermişlik) yorarak halkı da buna inandırmaya çalışıyorlardı. I.Mustafa’nın veli olarak ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 23 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (1)

OSMANLI DEVLDLETI'DE UYGULANAN KAFES SISTEMININ PSIHOTARIHSEL BAGLAMDA INCELENMESI

Tarih, yalnızca olay ve olgular kümesiyle ilgilenen veya “vakit” anlamını taşıyan bir bilim değildir. Ta ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 26 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.10.2021 | Комментарии (0)

«SABYRLY DIÑLEÝJI» USULY

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Biziň ählimiz çagalyk döwrümizden endik etdirilen söhbetdeş ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 104 | Добавил: Haweran | Дата: 29.06.2021 | Комментарии (0)

«HAS AT» USULY

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Ol gürleşýän adamyňyzyň adyny (ýa-da adyny we atasynyň adyny) eşitdirip aýtm ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 98 | Добавил: Haweran | Дата: 29.06.2021 | Комментарии (0)

«GATNAŞYKLARYÑ AÝNASY» USULY

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Siz, köplenç, kime: öz dostuňyza ýa-da halamaýan adamyň ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 96 | Добавил: Haweran | Дата: 28.06.2021 | Комментарии (0)

"ALTYN SÖZLER" USULY

• “Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Elbetde, biziň her birimize özümiz barada aýdylýan öwgüli, hoşamaý s ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 145 | Добавил: Haweran | Дата: 28.06.2021 | Комментарии (0)

«ŞAHSY DURMUŞ» USULY

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Her bir adamyň gulluk bähbitleri (gyzyklanmalary) bilen bir hat ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 168 | Добавил: Haweran | Дата: 27.06.2021 | Комментарии (1)

"ÖWGI" USULY

"Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

Öwgi sözleri adama ýaranda, onuň ýüzi ýagtylyp, ol ýylgyrýar. Ýylgyryş ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 118 | Добавил: Haweran | Дата: 27.06.2021 | Комментарии (0)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – «У МЕНЯ НЕБОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА. ДЕТИ ХОДЯТ КАК ОБОРВАНЦЫ. КАК ЖИТЬ?»

• Вопрос:

Мне 40 лет. Женат, двое детей: 7 и 10 лет. Работаю на стройке. У меня зарп ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 47 | Добавил: Haweran | Дата: 26.06.2021 | Комментарии (0)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – «Я НИКАК НЕ МОГУ ПЕРЕСТАТЬ СМОТРЕТЬ ПОРНОГРАФИЮ…»

• Вопрос:

Ассаламу алейкум. Мне 21 год, и я стараюсь совершать все намазы своевременно в джамаате, ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 43 | Добавил: Haweran | Дата: 26.06.2021 | Комментарии (0)

AKILLI INSANLAR NIÇIN APTALCA ŞEYLER YAPAR?

“Yalnızca iki şey sonsuzdur; evren ve insanların aptallığı. Ancak ilki hakkında kuşkularım var.” – Einstein
Eskiden zekâ ve aptallık bir ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 59 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.06.2021 | Комментарии (0)

EZILÝÄNLERIÑ PEDAGOGIKASY: AZATLYK EÝELENÝÄR, PEŞGEŞ BERILMEÝÄR

Çäkden-çygyrdan çykýan eýemsireme duýgusyna gurşalan ezijiler hemme zady pula satyn alyp bolýandyr öýdýärler. Gödek materi ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 129 | Добавил: Haweran | Дата: 08.06.2021 | Комментарии (1)

ERKEKDE ÝÜREK BARMYKA?

Erkeklerde ýürek ýok. Olar duýgy bilen oýun edip, özlerine ynandyryp, soňra-da baryny püçege çykarýarlar. Bu zatlary durmuşda göre-göre gelýäris. Häzire çenli ynam ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 277 | Добавил: Tokmak | Дата: 02.06.2021 | Комментарии (9)

GÖZLER RUHUÑ PENJIRESIDIR

“Gözler ruhuň penjiresidir” diýip pyşyrdaýan Romeo söýgülisi Žulettanyň gözüniň öňüni tutup duran saçlaryny gulagynyň arkasyna tarap süýşürýär. Ruhuň penjiresi ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.04.2021 | Комментарии (0)

GORKY PSIHOLOGIÝASY

Gorky, adam görnüşlerine mahsus bolan diri galmak taktikasydyr. Söweş ýa-da uçuş jogaplary, bedeniň howpy ýok etmek üçin mobilizlenýän ýagdaýy bilen tanyş. Onda gorky ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 216 | Добавил: Wonderful | Дата: 22.04.2021 | Комментарии (3)

ZOMBI NEÝROLOGIÝASY

Zombi neýrologiýasy bolup bilermi?

Elbetde, isleseñiz, bolup biler!
Ylmy-fantastiki kinofilmlerde we kitaplarda barmak büküp sanardan köp ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 87 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.03.2021 | Комментарии (1)

ÝANÝOLDAŞYÑYZ SIZE IKILIK EDÝÄRMI?
MESELE DÄL: BURNUNDAN IKLI GAN GETIRIP BILERSIÑIZ...

Adamyñ başyna gelip biljek iñ erbet zatlaryñ birem - ýanýoldaşyñ aýagyny gyşyk basmasy bo ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 309 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2020 | Комментарии (4)

KITAP OKAMAK NÄME ÜÇIN PEÝDALY

• Alymlar onuñ 6 sany sebäbini ýüze çykardylar

Okamak, gürrüñsiz, peýdaly pişe. Ol her bir adamyñ durmuş ýörelgesiniñ bir parçasy bolup ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 213 | Добавил: Jeksparro | Дата: 17.06.2020 | Комментарии (0)

DAGYNYK PIKIRLER

Dagynyk pikirlerden netije ýok. Pikirleriň köpçüliginden hyýallar döreýär. Biz bütün ömrümiziň dowamynda, bu hyýallary amala aşyrjak bolup çytalasýarys. Emma hemmämiz däl. ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 181 | Добавил: nurberdiannaew28 | Дата: 12.06.2020 | Комментарии (4)

1-20 21-40 41-48