22:13
Premýer-ministr we žurnalist...
PREMÝER-MINISTR WE ŽURNALIST...

Demokratik partiýanyñ häkimiýetde wagty "Dünya" gazetiniñ eýesi Bedii Faik partiýany tankyt edýän makalalar bilen çykyş edip başlapdyr welin, premýer-ministr Adnan Menderesiñ görkezmesi esasynda oña hat ugradylypdyr.
Hatda "Seniñ ýazýanlaryña biz götümizi süpürýäris" diýip ýazylypdyr.
Bedii Faik ertesi gün gazetinde olara şeýle jogap beripdir:
"- Begenjimiñ çägi ýok. Iñ bolmanda götüñiz akyllanar!"
Ýeri, soñra näme bolandyr öýdýäñiz?
Bir rowaýata görä premýer-ministr Adnan Menderes şeýle diýipdir:
"- Haý, duraweriñ zaluwatlar, biz ýöne degişdik!"


Категория: Degişmeler | Просмотров: 73 | Добавил: Gökböri | Теги: Türk henekleri | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Degişmeler bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]