05:56
Öwüşgin
ÖWÜŞGIN

Ýene ag­şam düş­di. Iň­rik ga­ral­dy.
Eý, Gün!
Bu biz­den ýüz öwür­di­giň­mi?!
Al şa­pak­da gal­gap gi­den öwüş­gin
Me­niň bir bö­le­jik ömür­ji­gim­mi?!

• Ça­ga we go­ja

Barýar sy­ryp ýol ýa­ka­syn,
Bir-bi­ri­ne aýak go­şa —
Ar­zu­wa meň­zeş ça­ga­jyk,
Ýat­la­ma ça­lym­daş go­ja.

Kakamyrat REJEBOW.
Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Aksary | Теги: Kakamyrat Rejebow | Рейтинг: 0.0/0
Goşgular bölümiň başga makalalary

Täze goşgulardan / Goşgular - 26.01.2021
Watan mähri / Goşgular - 09.01.2021
Biz bizdik... / Goşgular - 12.02.2021
"Bolup bilmedik biz atamyz ýaly..." / Goşgular - 05.02.2021
Aşyklar gününe / Goşgular - 14.02.2021
Kösendim / Goşgular - 09.02.2021
Gybat / Goşgular - 26.02.2021
Halypalyk / Goşgular - 03.06.2021
Salam / Goşgular - 22.02.2021
Eşidipdim gurduň ykbaly hakda... / Goşgular - 10.02.2021
Всего комментариев: 2
0
2 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Ýene ag­şam düş­di. Iň­rik ga­ral­dy.
Eý, Gün!
Bu biz­den ýüz öwür­di­giň­mi?!

Belki şahyr bu sözlerI diýmek bilen güni dünäkär etmek islän däl bolmagy mümkin. Ýöne setirleriň hörpüne görä, gün ondan ýüz öwürip giden höküminde duýulýar. Ýöne hakykatda gün bizden ýüz öwürip gitdimikä ýada bize peşgeş berilen güni bisarpa geçirip, gadyryny bilmän, peýdaly ulanmany başarman, boş geçirenimiz üçin öýkeläp gitdimikä? Her name bolsada biz indi ol güni yzyna gaýtaryp bilmeris. Ýöne täze dogjak günümizi sarpasyny saklap adamzadyň geljekki günlerine ýardam berjek bähbidi üçin ulanyp bilsek, öýkeli ýüz öwürip giden günlermiziň öwezini dolmagymyz mümkin.

0
1 Mähriban   [Mowzuga geç]
"Eý, Gün! 
Bu biz­den ýüz öwür­di­giň­mi?!"

Hawa, gün, aý, ýyl... Bary bizden ýüz owrüp barýar... Yuzumizi dyrmap baryar...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]