06:01
Öňki däl!
ÖÑKI DÄL!

Şat günlerdi gözlegim,
Soldy görkim, görmegim,
Hany, söýen gözlerim?
Gözleriňem öňki däl!
Sözleriňem öňki däl!

Yşk - meý, hoşdum içemde,
Howsala kän içimde,
Aý ýüzerdi içinde,
Gözleriňem öňki däl!
Sözleriňem öňki däl!

Yşky hem saýyp sogap,
Etdim men oňa togap,
Muňa mende ýok jogap,
Gözleriňem öňki däl!
Sözleriňem öňki däl!

Hiç diýmezden, "Weýran men",
Bir bilbildim -- saýran men,
Aňk bolmuşam -- haýran men,
Gözleriňem öňki däl,
Sözleriňem öňki däl!

* * *

Doňdum,
eräbilmän gatap otyryn,
Göýä daşa öwrüläýjek mysaly.
Hak beren günlere kalby ýaralap,
Asla gitmek islemändim hasaly.

Dymdym,
ýene-de ş-ol dymyp otyryn.
Göýä ýuwudan deý lokga bir daşy.
Ýöne şunjyk aýdyp berdi bir tanşym,
Daşam eredermiş adam gözýaşy.

Diňdim,
ýyljak gözýaşymy süpürip,
Aglamak nämäme gerekdi, eýse?!
Adam kä gaharjaň kä mährem bolup,
Düýbünden özgerýär ekeni söýse.

Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Karkara | Теги: Ogultäç Oraztaganowa | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Ejem, ýene seň mähriňi küýsedim..." / Goşgular - 14.01.2022
Величие Божие / Goşgular - 15.02.2022
Arzuw / Goşgular - 17.02.2022
Снегопад / Goşgular - 11.01.2022
Стихи на русском языке / Goşgular - 22.02.2022
Göwnüm geçdi / Goşgular - 08.01.2022
"Gitseňiz..." / Goşgular - 13.01.2022
Призывание / Goşgular - 28.02.2022
Не бойся / Goşgular - 27.02.2022
Men daglaryň reňkin söýdüm / Goşgular - 19.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]