06:51
Ol günler şeýle bir tiz geçdi...

"OL GÜNLER ŞEÝLE BIR TIZ GEÇDI..."

O günler şeýle bir tiz geçdi ýa-da
Şeýlemikä bagtly günleň ykbaly?
O günler şeýle bir tiz geçdi, göýä
Tüpeňden atylyp çykan ok ýaly.

Köňül, ganatlary gyrylan guş deý,
Uçmaga hiç ýana edenok meýil.
Ol ajaýyp günler şeýle tiz geçdi,
Üstümden garlawaç kölgesi deýin.

Häzir meň şeýle bir sussum pes, hatda
Aglara agy ýok, gülere – gülki.
Ýatlamalar galdy o günler hakda,
Ýürek sende galdy, göwräm – özümki.

Şol şat günler hasrat bolup bu beýnä
Guýulyp, aklym has goýalan ýaly.
Gezip ýörün, bir ajaýyp düýş görüp,
Iň oňat ýerinde oýanan ýaly.

Atamyrat ATABAÝEW.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Теги: Atamyrat Atabaýew | Рейтинг: 3.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Perwana / Goşgular - 11.02.2021
Obamyzdan urşa giden ýigitler / Goşgular - 08.04.2021
Meniň Diýarym / Goşgular - 10.02.2021
Güýz goşgulary / Goşgular - 08.02.2021
Owadan / Goşgular - 06.04.2021
Durmuşyň keýpi / Goşgular - 04.06.2021
Şowhunly söýgini halamaýaryn / Goşgular - 02.03.2021
Dag ahwaly / Goşgular - 12.02.2021
Ilkinji tebil / Goşgular - 24.03.2021
Kitapçyl hakda erteki / Goşgular - 15.04.2021
Всего комментариев: 1
0
1 Nowgül   [Mowzuga geç]
Häzir meň şeýle bir sussum pes, hatda
Aglara agy ýok, gülere – gülki.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]