09:20
Nury-didäm amanmyñ!
NURY-DIDÄM AMANMYÑ!

Nury didäm!
Başyñ sagmy? Amanmyñ?!
Aladalar bilen güýmäp özüñi,
Ýaşap ýörmüñ bu barlygyñ goýnunda,
Unutdyñmy on dokuzyñ ýazyny?

Gijeler erteki, gündizler baýram!
Günler, aýlar geçip gitdi suw ýaly.
Herimizi bir ýerlerden çykardy
Täleýiñ mañlaýa ýazan ykbaly.

Deregñi tutmady hiç mahal hiç kes,
Aýdymlarym gussa bilen eýlendi.
Ömrümi elekläp bagty gözlesem,
Ýene senli günler öñe saýlandy.

Belki, indi aýtmaly hem däldirin,
Gözlegde geçenin ýaşan ýaşymyñ.
Ynsan bagtly wagtyn özi duýmaýar.
Islemändiñ çytylmagny gaşymyñ

Nem gutarsa ýaşym bilen suwaryp,
Guratman sakladym söýgi daragtyn.
Garadagym! Janyñ sagmy, amanmyñ?
Başyñ dikligini bilmegim - bagtym.

Enejan HANGULYÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Haweran | Теги: Enejan Hangulyýewa | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Kitapçyl hakda erteki / Goşgular - 15.04.2021
Biz bizdik... / Goşgular - 12.02.2021
Eje / Goşgular - 03.03.2021
Söýgiñ keşbi / Goşgular - 13.03.2021
Года мои! Не судите меня строго / Goşgular - 17.03.2021
Ýar gelmedimi bu ýere? / Goşgular - 16.11.2021
Bir ýerlere gitsem... / Goşgular - 19.01.2021
Dünýäñ aýdymy / Goşgular - 03.06.2021
Saña menziller / Goşgular - 07.02.2021
...Göwnüm gaçdy / Goşgular - 24.03.2021Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]