20:55
Nesihat

NESIHAT

Gelip dur ataň öýüne,
Entek ejeň dirikä.
Dünýädäki bagtyýar,
Adamlaryň birikäň.

Jan berşi dek janyndan,
Ruhundan ruh bagyşlar.
Bagryňa bas, gujakla,
Günäň bolsa bagyşlar.

Aýtmasaňam, barybir,
Beletdir ähli zada.
Gözüňe bir garasa,
Kalbyňy okar bada.

Gulpaklyja gyz bolup,
Ýatlarsyň sen geçeni.
Seni görüp ýaşarar,
Tanamarsyň ejeňi.

Ýöne çägi çäklenip,
Gurlan adam takdyry.
Bir uçansoň gözüňden,
Gaýdyp eje tapdyrmy?!

Ýüzüňe nur çaýylar,
Käbäň öýüň nuruka.
Gelip dur ataň öýüne,
Entek ejeň dirikä.

Alyp delje süýjüden,
Dogduk öýüň şirikäň.
Myhman bar ejeňlere,
Entek ejeň dirikä.

Çeşme:
Gülşirin Hanowa. «Ykbalym» atly goşgy. «Mugallymlar gazeti» gazetiniň 2021-nji ýylyň 12-nji martynda çykan sanynyň 4-nji sahypasy


Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: edebiyatteswiri | Теги: Gülşirin Hanowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Şu sözi hiçwagt ýatdan çykarmaň! / Goşgular - 13.01.2021
Palaw atar, eje / Goşgular - 10.02.2021
Gözümde gözýaşyñ / Goşgular - 08.02.2021
Неоконченное стихотворение / Goşgular - 15.04.2021
Howlymyzda / Goşgular - 16.03.2021
Aşyklar gününe / Goşgular - 14.02.2021
Gysgajyk goşgular / Goşgular - 11.03.2021
Ýazlaryñ ýurdy / Goşgular - 01.06.2021
Bakylyk / Goşgular - 15.03.2021
Suw kimin geçdi / Goşgular - 25.05.2021Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]