20:25
Nämüçin?...
NÄMÜÇIN?..

Sen geldiň.
Şeýle bir üýtgedi zemin.
Sen geldiň.
Şeýle bir ýiteldi zehin.

Sen geldiň.
Bu jahan giňedi gitdi.
Sen geldiň.
Dünýämden ejizlik ýitdi.

Sen geldiň.
Güýz geldiň.
Obamyň bagy,
Etegin ýaprakdan dolduran çagy.

Geldiñ,
Bir jadygöý totyguş bolup.
Güýz geldiň,
Ýaz bolup.
Gitdiň,
Gyş bolup.

Bile durus,
Ýüz menzillik daşlaşyp.
Dilimize badak saldy hoşlaşyk.

Hat ýaz — ýok.
Hoş gal — ýok.
Görüşýänçäk — ýok.
Gamlanyp bolanok.
Gülüp bolanok.

Men mertlige saldym,
Bildirmedim syr.
Ýaşadyk ýarym aý,
Göwnüme — asyr.

Gaýgy-gam bazarna öwrulen dünýä
Gussasyn gözüme güjeňläp gülýä.

Hytaý diwaryna derdimi diräp,
Dymýan.
Oýa çümýän:
Nämüçin?
Nirä?

Göräýmäge
Sebäbem ýok,
Jogabam,
Göräýmäge
Günä-de ýok,
Sogabam.

Ýalñyz perzendini ugradyp jeňe,
Şeýdip gamlanýandyr eneler diňe.

A biz jeňe
Ne ugradýas,
Ne gidýäs,
A biz
Jeñe ýetmän,
Dönüklik edýäs.

Adamlar,
Ýyldyzlar,
Köçeler,
Jaýlar...
Söýgimi paýlaşyp,
Özünde jaýlar.

Gamlanyp bolanok,
Gülüp bolanok.
Dañ nämüçin atýa —
Bilip bolanok.

Şiraly NURMYRADOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: Revo | Теги: Şiraly Nurmyradow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Halkyň Arkadagly zamanasynda! / Goşgular - 14.01.2022
Ömür düýşi / Goşgular - 13.01.2022
Teklip / Goşgular - 22.01.2022
Meşedi-Misirýan oýlanmasy / Goşgular - 02.02.2022
Цветы лучше пуль / Goşgular - 02.02.2022
Bagtyñ suraty / Goşgular - 20.02.2022
Моя звезда / Goşgular - 15.01.2022
Gijeler / Goşgular - 15.01.2022
Стихи на русском языке / Goşgular - 22.02.2022
Şygyrlar çemeni / Goşgular - 22.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]