10:01
Möjek bilen Towşan / basnýa
MÖJEK BILEN TOWŞAN

Iýemzok manty, börek, kebaby,
Çaga-da düşnükli onuñ sebäbi.

Otlap ýören mal görermiñ aýatda,
Möjek ketde bor-da et kombinatda.

Häsiýetnama gerekmikä möjege,
Agzy ýetse gulagyny iýjege.

Düýäni ýuwudýa köşegi bilen,
Ýuwudýa çopany eşegi bilen.

Iýmedik gezegi daýaw öküzi,
Ýokdur semiz öweçleriñ dokuzy.

Köpem bolsa kombinata giren yz,
Emma çykan yzy gören ýok heniz.

Ýeri bolýa, etden üzýäs tamany,
Ýatdan çykdy gitdi onuñ tagamy,
Indi döwür gök iýmäniñ zamany.

Kemyrsgal dogulsañ ol owal-başda,
Towşan direktor bor "Plodowoşda",

Gözüni ýaşardyp soganam bolsa,
Iýýä tutuş sostaw soganam bolsa.

Ete, göge naýynsaplar geçer-de,
Ne bol zatlañ bereketi gaçar-da.

Ministr ýol bermez galp iýjege,
Towşanyñ kürsüsin berdi Möjege.

Diýdi: "Jezañy çek, açgöz salaty".
Towşana tabşyrdy et kombinaty.

Şondan soñ Towşan-a tüýs ete geçdi,
Öñkiñ çeni hem däl, has öte geçdi.

Çal Möjek şat bolup geçensoñ göge,
Telpegi tozýança zyñdy ol göge...

Möjek, Towşan uzak gije ýatmaýar,
Ikiarada goñşy okara gatnaýar.

Gurbangylyç HYDYROW.
Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Gurbangylyç Hydyrow | Рейтинг: 4.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Biliñ / Goşgular - 26.05.2021
Şowhunly söýgini halamaýaryn / Goşgular - 02.03.2021
Obamyzdan urşa giden ýigitler / Goşgular - 08.04.2021
Eger-de / Goşgular - 16.04.2021
Ýodajyk / Goşgular - 08.02.2021
Gözler gözellikde eglensin / Goşgular - 02.02.2021
Pursat / Goşgular - 08.03.2021
Özüm hakda / Goşgular - 22.02.2021
Bazara gidemok / Goşgular - 14.04.2021
Huşsuz nazarym / Goşgular - 12.02.2021
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]