17:06
Mikalenjelo

MIKALENJELO

Mikelanjelo!
Ak mermeriñ han ogly!
Daş ýonupdyr jan girýänçä gursagna.
Köne dünýäñ jogaplarny, soragny ~
Sygdyrypdyr daglañ äpet harsañna.

Şeýdip, bu gün Dawudyna ýetipdir.
Aý-günler, asyrlar ondan asgyndyr.
Beýik başlañ ömür gohy ýetikdir,
...Daş ýagyp dur Dawudynyñ üstünden ~

Mikelanjelo gazap bilen topulýar
Daş zyñýanlar gaçyp, garañka siñýä.
Gör-ä Dawuda-da duşman tapypýar ~
Onsoñ, nädip, kämil bolsun bu dünýä.

* * *

Ýolbars aş saýlanda adam atarmyş,
Şeýdip, janaweriñ şory ýatarmyş.

Onsoñ babyr bilek, ýalyna meñzeş ~
Güjükler doglarmyş,
takdyry ~ göreş.

Enesini sokjap, ýassanyp böwrün,
Şagal däldigine düşüner bir gün...

Awy ysyny alyp, göze gan iner,
Şondanam şir bolup, meýdana girer.

Bir-ä Hudaý, birem jeññeli biler,
Ol diñe başa-baş jeññeli biler!

Erkanadyr, diýýän ýaly: "Añrym bar",
...Söýünhanda şir ömrüne tagzym bar!

* * *

Ula giden bedewiñ
Urmañ, ýüzüne urmañ!
Dil ýetirip aýagna ~
Synan göwnün syndyrmañ.

Şonsuzam uzyn gije
Gama batar, örtener.
Okarasyn gyrmalap,
Näçe gezek eñterer.

Ýene çykar aýlawa
Süýner, aýlawy baglar.
Ýer aýlanar daşynda,
Aýlanar ala daglar.

Goşularlar täzeden ~
Gaýdarlar salyp ýüzin.
Menzile gutarma ýok ~
Menziller uzyn, uzyn.

Şonda birden galaýsa,
Bedewa azar bermäñ.
Ölermişin namysdan,
Urmañ, ýüzüne urmañ!

Baýram JÜTDIÝEW.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 326 | Добавил: Нawеran | Теги: Baýram Jütdiýew | Рейтинг: 2.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Meniň Diýarym / Goşgular - 10.02.2021
Ejeme / Goşgular - 03.02.2021
Söýgi perisiniñ haty / Goşgular - 09.02.2021
Я учусь у Ленина / Goşgular - 16.04.2021
Umyt / Goşgular - 16.02.2021
Любовь / Goşgular - 05.04.2021
Bilesim gelýär / Goşgular - 23.02.2021
Неоконченное стихотворение / Goşgular - 15.04.2021
Dostuma / Goşgular - 01.06.2021
Gojalyk / Goşgular - 03.04.2021
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]