23:56
Maña uzak õmür miýesser etmez
MAÑA UZAK ÖMÜR MIÝESSER ETMEZ

Günleriñ birinde
birehim ajal:
"Bol, goşuñ düw!
Seniñ sanalgyñ doldy"
Diýer-de
Duýdansyz gapymy açar.

Howlukmaryn gözlerimi ýummaga,
Gursagymda jigläp gider jigerim.
Men ajala
"İşim başymdan agdyk,
Gyssama-da,
Biraz garaş" diýerin.

Diýerin ýene-de:
"Hãzire çenli
Ýaşadym şatlanyp,
dert-elem dartyp.
Ýatlamalañ hazynasy hakydam,
Diñe sen o ýerde gerekmez artyk.!

Açarma garaşýar ummasyz syrlar,
Köp işlem edilmän ýatyr ýene-de.
İllere aýtmaly sözlem kän
hatda
Wagtym ýok señ bilen gürleşere-de.

Eşrepi deý tutup her bir pursady,
Oýlanýan
İşlermi dynmak hakynda...
Ähli pikir-küýüm
Şolara bagly,
Ajal,
Sen bir häzir
Ara sokulma.

Robert ROŽDESTWENSKIÝ.

Rus dilinden terjime eden: Kakabaý GURBANOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 386 | Добавил: Zerinaý | Теги: Robert Roždestwеnskiý | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Men ýigrenip bilemok / Goşgular - 05.11.2021
Diýebilmediklerim / Goşgular - 02.06.2021
Hat gatnadýan kepderi / Goşgular - 08.02.2021
Alla hem şahyr / Goşgular - 25.03.2021
Rubagylar / Goşgular - 06.04.2021
Sen / Goşgular - 28.10.2021
Güýz goşgulary / Goşgular - 08.02.2021
Redaktor bilen düýşdäki söhbet / Goşgular - 18.03.2021
Aýdym / Goşgular - 24.05.2021
"Ägirt heñ bar ýumruk ýaly ýürekde..." / Goşgular - 11.04.2021Всего комментариев: 1
0
1 Gumlygelin   [Материал]
Goşgydaky hakykaty okamak bihuda geçip barýan ömrümiziñ gymmatyny artdyrýar.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]