12:41
Köne bag
KÖNE BAG

Köne bag. Günortan. Düşledik ine,
Gelipdiris munda ýolumyz düşüp.
Bu ýerde artyk söz gelenok dile,
Bolanok hiç zady özüñden goşup.

Egni gysyk agaç, agymtyl asman,
Bezeg ýok. Hemme zat öz bolşy ýaly.
Agaçlar miwe-de getirmändir kän,
Özlerine mähir az bolşy ýaly.

Ozal şaglap çykanynda öñünden,
Sending syrdaş diýen, miwesin dadan.
Bu gün bolsa geçip gidýäñ deñinden,
Seniñ şu bolşuñ dürsmüdir, Adam!

Baharlarda bulut deýin möwç urup,
Guşlar owaz goşan hoşwagt sesine
Bag bu gün yranýar boýnuny burup,
Ýumruk deý tüñçäniñ hiñlenmesine.

Diñe şat bolupdyr guran şahalar,
Olar ot içinde alyp dur beleñ.
Bir zat göwni dilýär: köne bag galar,
Biz ýene gideris ýolumyz bilen.

Mämmätnazar BABANAZAROW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Haweran | Теги: Mämmetnazar Babanazarow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Бессмертие / Goşgular - 17.02.2022
Ykbala haýyş / Goşgular - 14.01.2022
Мазурка Шопена / Goşgular - 11.01.2022
Özüm bilen gönümel gürrüň / Goşgular - 12.01.2022
Звезда / Goşgular - 25.02.2022
Ýyllaň geçýänine gynanamzok biz..." / Goşgular - 23.02.2022
Морской пейзаж с солнцем и орлом / Goşgular - 22.02.2022
Dykma serdar / Goşgular - 30.01.2022
Öýke / Goşgular - 15.01.2022
Беатриче / Goşgular - 24.01.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]