19:43
Kellede döwlen tabaklar
KELLEDE DÖWLEN TABAKLAR

Meýhanada içip lül-gammar bolan iki sany arakhor özara sene-mene edipdir, soñam gyzyl ýumruga giripdir.
Şol wagt ol ýerde duran Temel dawagärleri aralaşdyrjak bolupdyr. Emma ol ikiarada erbet silterlenipdir we kellesinde iki tabak döwlüpdir.
Meýhanaçy ylgap gelip, ondan sorapdyr:
- Haý, edeniñ bar bol-a, Temeljan! Kelläñe hiç zat bolanok dälmi?..
Temel başyny ahmyrly ýaýkap:
- Aslynda ýok kellä zat bolasy ýok-la! - diýipdir. - Eger mende kelle bolsa, bu iki serhoşyñ arasyna girermidim...

Просмотров: 99 | Добавил: Gökböri | Теги: Türk henekleri | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]