11:25
Jelebiñ aýdymy
JELEBIÑ AÝDYMY

Gülgün reñkli rumýanany* ber maña,
Görk bereýin eñki gaçan roýuma.
Äber ýagy, çalnyp ýalkym saçaýyn,
Meñzäp tüm gijäniñ dogan aýyna.

Getir bäri, müşk kükeýän atyry,
Gaýgyrman sepeýin üsti-başyma.
Äkel maña, şol duran dar köýnegi
Kim guçmak islese üýşsün daşyma.

Şol bulgury uzat, bolaýyn sermest,
Öz gara bagtyma gülüp bakaýyn.
Betbagt hem gam-gussaly ýüzüme,
Göz gapyjy owadanlyk dakaýyn.

Tanşym köp, ýeke men, dostsyraýanlardan,
Meñki bolsun diýer ýaly dostum ýok.
Öñýeten dilinde aş gatyklaýar,
Ýöne bir gezeklik... a soñ hiç kim ýok.

Eý meniñ şireli, ýalançy lebim,
Syrymyñ, derdimiñ öñüni gizle.
Emlesinler has köp, bäş-on manady
Ýylgyr, posa paýla, kereşme eýle!..

Simin BEHBAHANI.

______________________________
* Rumýana - aýal-gyzlaryñ ulanýan kosmetikaly gutusy

Terjime eden: Has TÜRKMEN.

Категория: Goşgular | Просмотров: 198 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Simin Behbahani | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Durmuş otlusy / Goşgular - 20.03.2021
Bu dünýä özüni görer özümde.. / Goşgular - 06.01.2021
Yşk öýüm / Goşgular - 26.02.2021
Seýrek nusga / Goşgular - 20.02.2021
Biz bizdik... / Goşgular - 12.02.2021
Bahar görnüşi / Goşgular - 17.03.2021
Güýzüm sen / Goşgular - 30.05.2021
Eje / Goşgular - 03.03.2021
Esger jigime / Goşgular - 05.02.2021
Nyşan / Goşgular - 08.02.2021Всего комментариев: 12
0
12 mango   [Материал]
bu goşgyň türkçesine gabat geldim (tötänden).

Fahişenin Şarkısı

“Allık dolu o kutuyu bana ver
Renksiz olan yüzümü renklendireyim
Yağı ver, tazeleneyim
Sıkıntıdan solmuş yüzümü (tazeleyeyim)

Misk dolu parfümü ver
Üstüme başıma dökeyim
Bana o dar elbiseyi ver ki
Beni sıkıca kucaklasınlar

O kadehi ver de sarhoş olayım
Kendi kara bahtıma güleyim
Mutsuz ve hüzünlü bu yüze
Aldatıcı bir çehre takayım

Çok kimsem var kimsesizim, bu dostlardan
Gönül dostu yok
Lafta çok teselli eden var
Fakat kısa bir andan başka bir şey değil.

Ey dudağım, sahtekâr dudağım
Sırlarla hüznüme perde çek de
Bana birkaç lira da fazla versinler
Gül, öpücük dağıt, naz yap…”

-----

ýene-de bellijek, ýekeje bu gezek:

Ey dudağım, sahtekâr dudağım
Sırlarla hüznüme perde çek de
Bana birkaç lira da fazla versinler
Gül, öpücük dağıt, naz yap…”

Eý meniñ şireli, ýalançy lebim,
Syrymyñ, derdimiñ öñüni gizle.*
Emlesinler has köp, bäş-on manady
Ýylgyr, posa paýla, kereşme eýle!..

*Derdimiň öňüni syr bilen gizle
- bolsa betinden bolýa, ýagny "ýylgyr, posa baýla..." diýýär-ä, ol derdini gizlemek üçin ýylgyran bolýa, syrly ýylgyryş bilen.... hem ol syrly ýylgyryş onuň derdini gizleýär....

0
9 Sergezzan   [Материал]
Gowy goşgy. Jeleplere şöhlat...

0
10 Taryhçy   [Материал]
Şöhlatmy şöhrat? Şöhlat kolbasa bolýar-a :)

0
11 Pegas   [Материал]
Haha))

0
7 Jeksparro   [Материал]
Puhyň ''Jelebiň Monology'' goşgusyndan kem däl...

0
8 Hаwеrаn   [Материал]
Düşünmedim. Näme diyyäñ? Puh diýýäniñ kim bolýa?

0
6 Jeksparro   [Материал]
Jelebiň içki duýgulary hakda ýazylan şygyrlary terjime etmekden başga zat ýokmyka?

0
4 Allanazar   [Материал]
Şowly terjime bolupdyr.

0
5 Hаwеrаn   [Материал]
Minnetdar, Bazar aga!

0
3 mango   [Материал]
Х. Мостафави Геро, С. Сареми Геро goşgyny analiz edýär:

В этом стихотворении наблюдается нетрадиционное описание влюбленной
женщины. Женщина, о которой говорит Симин Бехбахани, – развратница, но в стихотворении описывается не ее распутное поведение, а то, что происходит у нее в самом сердце. Если развратница пьет вино, то делает это для того, чтобы скрыть внутреннюю печаль. Однако чтобы выжить, она должна выглядеть эффектно и вести с собеседником оживленный разговор, чтобы предстать желанной в глазах покупателя:

Мои губы – это губы продажной плутовки
Натянь занавес на тайну горя,
Чтобы мне дали еще побольше денег
Смейся, целуй, капризничай.

0
2 mango   [Материал]
РУМЯ́НА
Розово-красная косметическая краска для лица.

румяна
al reňk; gülgün reňk; al-gyrmyzy reňk; eňlik

garaz, gyzlaryň ýaňaklaryny çala gyzartmak üçin çalýan kosmetik reňki.
ol reňk gutuda bolýar.
---
terjime gowy.

0
1 Myhman0430   [Материал]
asylkysy bilen deňeşdirip hä bilemok. ýöne erbet däl goşgy eken.

Rumýanaly* şol gutyny maña ber,

şeý diýen ýalymy: "eý guty, şol gutyny maňa uzat"

goşgyň orginaly haýsy dildekä? türkmençä haýsy dilden geçirildikä? şony hem kommentde goýulsa, bilýänler deňeşdirse, gyzykla bolardy.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]