06:22
Internetde tanyşdyk
INTERNETDE TANYŞDYK

Sen maňa ýazdyň, menem saňa,
Bahar internetde tanyşdyk.
Ýazyldy günbe-gün köp hatlar,
Şeýdip, has güýjedi tanyşlyk.

Gatnady yz üzülmän hatlar,
Hatlar yzy, jaňlar alyşdyk.
Tanyşlyk yzy ýazdy söýgä,
Bile ýürekleri çalyşdyk.

Ne meni gördiň, ne men seni,
Diňe hyýallarda görüşdik.
Şatlygy has köpräjik paýlap,
Gaýgyny-da deňje bölüşdik.

Diňe hyýallarda duşuşyp,
Kyn günde kömege baryşdyk.
Ara bolsa-da müňlerçe metr,
Ýürekler ýakyndy garyşlyk.

...Ýöne güýz aýralyk diýýärler,
Birden aralary açyşdyk.
Güýzde tänen ýaprak mysaly...
Güýzde bir-birekden gaçyşdyk...

Ylham GURBANALYÝEW.

2020.

Категория: Goşgular | Просмотров: 120 | Добавил: Alchemist23 | Теги: Ylham Gurbanalyýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dykma serdar / Goşgular - 30.01.2022
Ýagyş we Sen / Goşgular - 21.01.2022
Аксакал / Goşgular - 25.02.2022
Bagyşla / Goşgular - 14.01.2022
Ejeme / Goşgular - 17.02.2022
Kerwen / Goşgular - 22.02.2022
Köňül pelsepesi / Goşgular - 01.01.2022
Фрейдизм / Goşgular - 21.02.2022
Ümlük / Goşgular - 22.01.2022
Men daglaryň reňkin söýdüm / Goşgular - 19.02.2022Всего комментариев: 4
0
4 Jeksparro   [Материал]
Poýeziýan-a çyrşap ýere çaldyň, Ylham Gurbanaly!!!

0
2 Taryhçy   [Материал]
Şunyñ hic bir goşgusynda derek ýok.

0
3 Aksary   [Материал]
Ýok-la, ol diyyän derejañ däl elbetde, kämil goşgularam bar...

0
1 Aksary   [Материал]
Bula gaty ejiz goşgy

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]