12:15
Iki reňk
IKI REÑK

Ak zatlarda ýagşylygyň yzy bar,
Şony mydam ýagşa ýorýar - bu göwün.
Gara bolsa ýamanlygyň ysy bar,
Iki reňkiň arasynda - bu ömür.

Ak säherde örýäň, göwnüň şadyýan,
Ak säherleň saýasynda - bu döwür.
Gara gijä ýetýäň, göwnüň ýadaýar,
Iki reňkiň arasynda - bu ömür.

Ýöne käte ynsanýetem ýalňyşýar,
Agyň içindäki garany görmän...
Garanyň içiniň agyny dörmän...
Gözde däl-de, pikirlerde ýalňyş bar
Ak bolmaga dyrjaş, bolmagyn kemter!
Garany gözleme, adamlar sürter!
Gowluk artdyr, şeri kemelt, hemem ýon!
Iki dünýäň üçin diňlegin böwür...
Gerekçilik ýok, bolma sen hameleon!
Iki reňkiň arasynda - bu ömür...

Ylham GURBANALYÝEW.

19. 02. 22 ý.

Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Alchemist23 | Теги: Ylham Gurbanalyýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täze ýylym / Goşgular - 04.01.2022
Нарушение гармонии / Goşgular - 16.02.2022
Senem gidäýdiň / Goşgular - 13.01.2022
Ýaşlygyñ ýasy / sonetler çemeni / Goşgular - 29.01.2022
Talant gara däldir / Goşgular - 22.01.2022
Ahmyr! / Goşgular - 08.01.2022
Люблю? / Goşgular - 20.01.2022
Handurdy (Han däde) Jumadurdyýewiñ 50 ýaşynyñ toýuna / Goşgular - 22.02.2022
Hal / Goşgular - 02.01.2022
Прости сердце / Goşgular - 25.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]