08:08
Haýsy oglan söýse-de

HAÝSY OGLAN SÖÝSE-DE

Ýaramyň kesmegin dyrnama ýene,
Giden soň bir gez hem garama yza,
Ýene gelip gyş eýleme kalbymy,
Orun ýok dünýämde seniň deý gyza.

Kükregimde agy döredi şol gün,
Giden wagtyň adimlerňe bakmadym,
Erkeklik mertebäm gowsundy şonda,
Senden özüm juda alys sakladym.

Setirlere sygmaz gussaly sözler,
Sen hakda köp ýazga, syýa dökerin,
Ykbal duşuraýsa... birden eý aman,
Görmedik bolaryn geçer giderin.

Senem şonda garap galma yzymdan,
Yüregin, seredip göräý diýse-de.
Wepaly bol, mana wepasyz söygim,
Indi seni haýsy oglan söýse-de.

Gurbanmämmet MEREDOW.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 81 | Добавил: Zehin | Теги: Gurbanmämmet Meredow | Рейтинг: 5.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Men seniñ ýanyña barýan / Goşgular - 09.02.2021
Daşary ýurtdan gelen türkmeniň aşgabatly garyndaşy bilen söhbeti / Goşgular - 15.02.2021
Nikolaý Tihonow / Goşgular - 15.01.2021
Derwüşe / Goşgular - 20.02.2021
Ilkinji tebil / Goşgular - 24.03.2021
Goşgular / Goşgular - 09.01.2021
"Men bir gezek azaşypdym daglarda..." / Goşgular - 07.02.2021
Dowam edermiň / Goşgular - 30.05.2021
Ýazlaryñ ýurdy / Goşgular - 01.06.2021
Eşidipdim gurduň ykbaly hakda... / Goşgular - 10.02.2021
Всего комментариев: 3
1
2 Aksary   [Mowzuga geç]
Ýöne goşgy erbet däl

1
1 Aksary   [Mowzuga geç]
Ilki kowduñ-da, soñam golaýlaşdyrdyñ Gurbanmämmet!

0
3 Zehin   [Mowzuga geç]
Ay yokla. Ykbal duydansyz yolda yodada dusuraysa birden diyyana

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]