16:52
Harby gullukdan soň ilkinji goşgy
HARBY GULLUKDAN SOÑ ILKINJI GOŞGY

Könelen ýüzüniň perdesin çekip,
Döwür diýilýän zat üýtgeýär, bilýän.
Ýöne ''täze dünýäň '' pidasy edip,
Hiç haçan enäniň göwnüne degmäň!

Dünýäde her derde müň sany em bar,
Emma derman barmy mähri deý enäň?
Näçe ynjytsaňam ýaş dilär, emma
Hiç haçan enäniň göwnüne degmäň!

Hawa, wagt geçipdir, bolupsyň ata,
Ýaşlyk edeniňe indi düşünýäň.
Ýatlamada däl-de ol heniz barka
Hiç haçan enäniň göwnüne degmäň!

Ýogsam bir gün öpüp bir tümmek gumy,
Mazaryň daşyna degirip kelläň,
Ökünç, gözýaş bilen aýdarsyň şuny:
''Hiç haçan enäniň göwnüne degmäň!''

Maksat SEÝITLIÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: sjsoho63 | Теги: Maksat Seýitliýew | Рейтинг: 3.4/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Giderin... Gideýin... Gitdim... Gitmesene... Gitmerin... Git... / Goşgular - 22.05.2021
Kem-kemden / Goşgular - 16.03.2021
Watan / Goşgular - 25.03.2021
Baýadowadan täze goşgular / Goşgular - 11.03.2021
Sen hakynda / Goşgular - 16.03.2021
Ýygra söýgi / Goşgular - 31.01.2021
Hazar depderçesi / Goşgular - 14.02.2021
Конекесир мой! / Goşgular - 19.03.2021
A.Çüriýewe bagyşlanan goşgulardan / Goşgular - 10.04.2021
Men ýigrenip bilemok / Goşgular - 05.11.2021Всего комментариев: 3
0
3 Nurdan   [Материал]
Galamyñyz ötgür bolsun, jigim!

0
2 sjsoho63   [Материал]
Sag bol Süleýmanjan, saňa-da uly üstünlik arzuw edýän!

0
1 SüleýmanHAÝDAR   [Материал]
Gözüň aýdyň Seýitliýew

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]