04:30
Halyçam
HALYÇAM

Bir halyça dokadym märiban ejem bile,
Içinde bir kebelek gonan ýaly ak güle,
On barmagmyň hünärin däne-däne oturtdym,
Şelaýynlap gülleri näz edip dur bilbile.

Sähramyň gülälekleri daglarynda öwüsýär,
Kebelekleň yzyndan ak owlagym towusýar,
Akar çeşmäň başynda gülälekler oýnaşyp,
Çeşmäň suwun balyklar towsup-towsup böwüsýär.

Inçe berip argaji ýakyn ekdim baglary,
Ökde kakdym daragyn berk dursun diýp daglary,
Alaja çitim bilen töweregi bezedim,
Üstünde ýatyp-turan hoş bolsun diyp çaglary.

Men-ä bir türkmen gyzy ýaz açylan gül ýaly,
Goýun-geçi bakýan men ýüňünden dokap haly,
Haýwanlaryn ekdiläp jan berdim men halyma,
Meniň halym türkmeniň şahyrana hyýaly,
Türkmende güýzüň gyzy şahyrana hyýaly.

Merýem ZAMANY,
Türkmensähra.

Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Теги: Merýem Zamany | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Seni göresim gelýär..." / Goşgular - 05.01.2022
Zepp'lin III / Goşgular - 24.01.2022
Нарушение гармонии / Goşgular - 16.02.2022
Bagyşla / Goşgular - 14.01.2022
Предтеча / Goşgular - 17.02.2022
Biraz tagapyl et.. / Goşgular - 29.01.2022
Джульетта / Goşgular - 04.02.2022
Ýyl täzelenýär / Goşgular - 07.01.2022
Aldawaç / Goşgular - 26.01.2022
Как умерла моя кошка / Goşgular - 21.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]