13:11
Hajylar
HAJYLAR

Emir hajy,
Kerim hajy,
Durdy hajy,
Berdi hajy,
Şammy hajy,
Hümmi hajy,
Dötdi hajy,
Betdi hajy,
Ýelli hajy,
Belli hajy,
Çary hajy,
Sary hajy,
Daýy-ýegen, gardaş-bajy,
Biz obanyň bary hajy...

05.07.2017.

Категория: Goşgular | Просмотров: 100 | Добавил: Allaýar | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ykbala haýyş / Goşgular - 14.01.2022
Eje / Goşgular - 26.01.2022
Dünýäde şeýleräk adamlaram kän / Goşgular - 12.01.2022
Gahrymanyň gelni / Goşgular - 14.01.2022
Ýylgyr, eje, ýylgyr, eje! / Goşgular - 05.01.2022
Беатриче / Goşgular - 24.01.2022
Söýdüm... / Goşgular - 22.01.2022
Boljak bolsa, bolýar bolmajak zadam / Goşgular - 18.01.2022
Dolan käbäm! / Goşgular - 13.01.2022
Sag bolsa bolýar / Goşgular - 16.01.2022Всего комментариев: 5
0
4 sabyrly   [Материал]
Hajylara dil ýetirdigim däldir (estapyralla), ýöne, munça ady ýazmagyň nämä geregi bar, onda-da goşgyň içinde?

0
5 Haweran   [Материал]
Hajylar bizden aýratyn synply, aýratyn derejeli adamlarmyka? (Ol biziñ her birimiziñ bäş parzymyz we herimiziñ amala aşyryp biljek mümkinçiligi dälmi näme?) Adamy belentde goýmaly, adamyñ göwnüne degmezlige werziş etmeli, onsoñ "hajylygam", "estagpyrylla" diýerligem mesele galmaýar bärde.

0
2 mango   [Материал]
Goşgyň gysgaça manysy: hajy bolýanlaram köpeldi…
Allaýar aga hajyň köpelenine gynanýandyr öýdemok, belki dinini mynasyp ýaşaýan hakyky hajylaryň azlygyna gynanýandyr…
San meselesi däl-de hil meselesi….
—-
Kimiň sözüdigi ýatda däl, (takmynan) şeýle zat okapdym:
Kä kişiler bardyr Mekgeden uzakdadyrlar, ýöne Mekgä şeýle ýakyndyrlar.
Kä kişiler bardyr Mekgä ýakyndyrlar, hemem ondan gaty uzakdadyrlar.
—-
Hawa, ha Mekgäniň düýbünde bol, ha ondan uzak bol…. Esasy mynasyp bol.

0
3 ibrahimbadakhshan   [Материал]
Mango daÿy, gošgy diÿipsiñiz welin, šular ÿaly tekstleri gošgy hasaplaÿan bolsañyz, men günde bir 200 sahypalyk kitap gošgy tabšyrmaga taÿyn!?

0
1 Edebiyatcy   [Материал]
Agramlyrak goşgularyndan goýaýyň

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]