16:42
Gyzlarym
GYZLARYM

Gyzlarym ömrümiñ, bahary-ýazy,
Gara gözüm, gurban size didelem.
Bu durmuşda dowam edip yzymy,
Alyslara, alyp gitjek ýodalam.

Gyzlarym, bu ýollar iñçedir örän,
Çarkandaklar juda-juda, kän munda.
Şirk ýetirmän, abraýyña-adyña,
Büdremän gidäýmek, örän kyn munda.

Eger gyşyk basaýsañyz ädimi,
Atañyzyñ belent başy egiler.
Biliñ gyzlam, abraýyñyz dökülse,
Başga zat däl, ölüm bilen deñeler.

Hat-da ölümdenem beterräk gören,
Aryn-namysyny, ene-mamalañ.
Siz bolsa şolardan, nusgalyk galan,
Döwrümiñ keşdesi, boluñ balalam.

Halal süýdi, gandyrypdym gursakdan,
Bolsun diýip, halallyga gönezlik.
Guwanaýyn, guwandyryñ hemişe,
Durmuşyma çaýyñ mydam gözellik.

Razy ellerimiñ, şirin dilimiñ,
Gyzlam sizde goýup bilsem nusgasyn.
Bir dilegim, gyzly bolup gyzaryp,
Atmasyn ýüzümiz, utançdan gasyn.

Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Adalat19 | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ангел песнопения / Goşgular - 15.02.2022
Halas et! / Goşgular - 12.01.2022
Söwdügim / Goşgular - 26.01.2022
Ýyl täzelenýär / Goşgular - 07.01.2022
Gysga şygyrlar / Goşgular - 27.02.2022
Ykbala haýyş / Goşgular - 14.01.2022
Ukudan oýanmak ýa-da Jentlmene telegramma / Goşgular - 23.02.2022
«Фаусту прикидывался пуделем...» / Goşgular - 18.01.2022
Aýralyk / Goşgular - 02.02.2022
Ýyllaň geçýänine gynanamzok biz..." / Goşgular - 23.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]