20:12
Gõräýmäge biziñ dünýämiz aýry
GÕRÄÝMÄGE BIZIÑ DÜNÝÄMIZ AÝRY

Bilýän, saña aglak gurjak gerek däl,
Maña şol gurjagy diñdiren gerek.
Gerek wagty gyra çekilip däl-de,
Durmuşda meñ bilen deñ duran gerek.

Saña nesihatçy, dana gerek däl,
Seniñ õz akylyñ özüñe ýetik.
Duýguçylam däl sen, sähel zat üçin,
Ýõreñok sussypes gam-gussa batyp.

Saña takyk däl zat gyzykly hem däl,
Men bolsa olary has artyk sõýýän.
Neneñ sungat bolup galyp bor meger,
Düşnüksiz zatlaryñ lezzetin duýman?!

Hereketi söýýäñ, gaýnap dur ganyñ
Maña seniñ joşgunyñdan ýetenok.
Käte bir-birekden sowaşan bolýas
Bilýäsem barybir karar ýetenok.

Diñe öz düşünjäñ, pikiriñ dogry-
Käte hakykaty diñlemä derek.
Gõräýmäge biziñ dünýämiz aýry,
Şonda-da sen maña, men saña gerek.

Meñli AŞYROWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 525 | Добавил: Nurdan | Теги: Meñli Aşyrowa | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Gojalyk / Goşgular - 03.04.2021
Горянка / Goşgular - 14.04.2021
Bahara hat / Goşgular - 20.02.2021
Ýa:t illerde rubagylar / Goşgular - 03.06.2021
"Ägirt heñ bar ýumruk ýaly ýürekde..." / Goşgular - 11.04.2021
Goşgular / Goşgular - 16.03.2021
Ýodalar / Goşgular - 22.05.2021
Tymsal / Goşgular - 14.01.2021
Guwlar geçýär amman-amman... / Goşgular - 07.02.2021
Täze goşgulardan / Goşgular - 26.01.2021Всего комментариев: 11
0
11 Pero   [Материал]
Aýal dogan 4 nji bendi şeýleräk bolmaly:

Hereketi sõýýäñ, gaýnap dur ganyñ
Maña seniñ joşgunyñdan ýetenok.
Käte bir-birekden sowaşan bolýas
Bilýäsem barybir karar ýetenok.

Admin düzedip berse minnetdar borduk.

0
8 menli9105   [Материал]
Salam,hoş gördük
Goşgulamy nädip goýup bilerin,täze giremsoň düşünip ýetişemok heniz

0
7 menli9105   [Материал]
Salam,hoş gördük

0
6 Hаwеrаn   [Материал]
@menli9105, Meñli salam, hoş geldiñiz, goşgularyñyzy paýlaşyp okyjylary begendirersiñiz diyip umyt edýäris.

1
5 Gumlygelin   [Материал]
Öz goşgulam barada diýdim.Ýazgylañ gymmaty bolmasa ýüz müñ adamly saýt bolanda näme!?

1
4 Azady   [Материал]
@Nur, hawa menem bardym şol duşuşukda. Meňliniň şol döwürler ertir.com saydyny okaýany ýadyma düşýär. Biziň kitapçymyzdan habary ýokmyka?

1
3 Garaýolly   [Материал]
Meñli uyamyzyñ goshgysy gowy eken. Yone Kalba nur uyamyz soñky mahallar name ucin dymyshlyk edyarka? Onuñ ozen-orkuni durmush ,,chajinden" susup alyan,okyjyny'setirleriniñ yzyna dushuryan goshgylary bardy. Oñat shygyrlardy. Uyamyz kopden bari ,,Kitapcyñ"sahypalarynda bashga shahyrlañ goshgylaryny goymak bilen,teswir yazmak bilen gorunip gidyar. Yakyn arada oz goshgysyny goyanyny bilemak. Gormani galan bolsam bagyshlañ. Emma ,,Kitapcyny"her gun diyen yaly bash alty gezek waraklayan. Her nicikde bolsa bu zehinli shahyr uyamyzyñ dymyshlygy ep-esli goshgylar toplumyny, ya-da bir liriki ( epiki bolsa has gowy ) poemany getirip,sowgat berayjege um-ysharat edyan yaly bolup dur. Shahyr uyamyz shol ,,tamamyzy tala dañaymazda herna!".

0
10 Nurdan   [Материал]
@Garaýolly aga, köp sagboluñ, bu teswiriñizi görmändirin, bizi sylany Alla sylasyn,.

1
2 Мylayym   [Материал]
Gowy goşgy eken.

1
1 B. Tekäýewa   [Материал]
Meñli gowy ýazýar. Mundan bäş-alty ýyl ozal şu goşgyny öz okamagynda diňlemek nesip edipdi. @ Nur ýetireniňiz üçin minnetdar. Meňliniň özi girmeýärmikä?

0
9 Nurdan   [Материал]
@Bagtygül, Meñli gelsin diýdiñ, soñam özüñiz görünmediñiz.. Sizem ýazyp duruñ

Meñliden Iñ gowy görýän goşgulamyñ biri şu, okap başlanymdan ýylgyryp başlaýan, öz pikirlerimi okaýan ýaly şu goşgyda

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]