1 2 3 ... 17 18 »
DÜNÝÄDÄKI TÄSIN KÄRLER

Toýuň galp myhmany

Ýaponiýada islendik görnüşdäki toý gurnap bolýar: hristian toýy, günbataryň däp-dessurlaryna laýyk toý, butparaz toýy ýa-da sintoist ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 14 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Комментарии (1)

GULAMPARAZLYK OGLANBAZLYGY AÑLADÝAR

• "Ýöre, serwi boýly söýgülim, Sa:dabada gideli!"

Gulamparazlyk - jynsy meýliñ erkek çaga ýa-da ýaşlara gönükmegi, anal sekse bolan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 81 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Комментарии (1)

ILKINJI ORGANIKI "ROBOTLAR": MANKURT

Dünýä belli gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyñ "Asyrdanam uzaga çeken gün" romanynda bir gyrgyz rowaýatyna esaslanyp oýlanyp tap ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 81 | Добавил: Haweran | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (1)

HEZRETI POLAT ALEMDAR

"Möjekler mekany" ("Kurtlar Vadisi"/"Долина волков") telewizion serialynda Polat Alemdar atly çeper obrazy janlandyran meşhur aktýor Nejati Şaşmaz şu ýylyñ 17-nji ma ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.10.2021 | Комментарии (1)

BAÇA BAZI: AGYZ UÇUKLADÝAN OWGAN DÄBI

"Birehim owgandyr, dini yslamdyr,
Garakçydyr ýollar, hyzdyr, haramdyr..."
Azady
.

Ine, size ýürek bulaýjy baç ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 369 | Добавил: Haweran | Дата: 02.09.2021 | Комментарии (3)

ŞEÝTAN BU IŞIÑ NIRESINDE?

Kanada! Demirgazyk Amerikanyñ bir ýurdy. 10 ştatdan we 3 oblastdan ybarat. Ýurt Ýuwaş okeanyñ kenarlaryndan Atlantik okeanyñ, demirgazykda Demirgazyk Buzly ok ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 199 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.08.2021 | Комментарии (0)

ÇUÑÑUR HAKYKAT WE ÇUÑÑUR ÝALAN

Deep fake. Ýasama hakykat, çişirilen hakykat. Aslynda “Hakykat” näme? Hakykat bilen çynyñ tapawudy nämede!.
Meselem, Birinji Inö ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 152 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.08.2021 | Комментарии (0)

Geñ hadysa: ÖÝDE DOGAN "AÝ"

Bu geñ ýagdaý gyzylarbatlylar üçin täze ýylyñ uly hadysasyna öwrüldi. Bahalaryñ gymmatlamagyna howsala bilen garaşyp ýören adamlaryñ ünsi birbada bu had ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 156 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2021 | Комментарии (0)

DÜNÝÄNIÑ UGRY HANJAK?

Biz polýuslardaky buzlaryñ ereýändigi hakda aýdyp durkak, Tibet daglaryndan başga bir habar geldi... Şol bir wagtda Agry dagynda-da bir partlama bolup geçdi. Asly ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 149 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.08.2021 | Комментарии (0)

SOPY MEŞREP ÝAZYJY: ŞEKSPIR (ŞEÝH PIR)

Ep-esli wagtlap sosial mediýa Kadir Mysyroglynyñ "Beyaz TV" teleýaýlymynda eden çykyşynda aýdan "Şekspir iñlis däl. Şekspiriñ hakyky ady Şeýh Pir. Ö ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 190 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.08.2021 | Комментарии (4)

GABYR ÝAŞAÝŞY HAKDYR

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَٓا ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 214 | Добавил: Haweran | Дата: 11.08.2021 | Комментарии (1)

DÜNÝÄNIÑ IÑ ULY GURHANYMusulman halklaryñ birnäçesinde dünýäniñ iñ uly Gurhanyny taýýarlamaga synan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 121 | Добавил: Haweran | Дата: 08.08.2021 | Комментарии (0)

HUDAÝ HEMME ZADY GÖRÝÄR

Bihar ştatynda ýerleşen uly bolmadyk obajygyñ ýaşaýjylary bu bolan zada haýran galdylar. Ýerli daýhanyñ ogly, 5 ýaşly Hawender Çudhuri bambuk agajy bilen üç sany ý ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 170 | Добавил: Haweran | Дата: 07.08.2021 | Комментарии (0)

O DÜNÝÄDEN GELEN JAÑ

Angliýaly bank işgäri Tomas Konneli Humber derýasynyñ kenarynda ýerleşen Kingston şäheriniñ merkezindäki mähelleli köçede ýaşaýardy. 1987-nji ýylda onuñ aýaly Margare ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 203 | Добавил: Haweran | Дата: 03.08.2021 | Комментарии (0)

DÜNÝÄNIŇ GEŇ-TAŇ TAGAMLARY

• Haukartl

Haukartl (islandça (Kæstur) hákarl) – bu akulanyň porsan eti. Grenland polýar akulasynyň eti täzejekä iýmek üçin ýaramsyz. Çünki ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 133 | Добавил: Bagabat | Дата: 31.07.2021 | Комментарии (0)

FATIH SOLTAN MÄMMEDIÑ ÖÑ EŞDILMEDIK AÝRATYNLYKLARY

Türk-türkmen taryhynyñ iñ tanymal şahsyýetleriniñ biri bolan Fatih Soltan Mämmediñ jynazasynda bolup geçen käbir zatlar eşdenleri haý ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 165 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.07.2021 | Комментарии (1)

HARAM ADAMLAR BIR NOKADA ÝYGNANSA, ÝA-DA JEBRAÝYLYÑ JEBRI

Haram adamlara bir nokada ýygnanmak bolmaýar, eger olar barybir ýygnanaýsa, diýmek uly heläkçilige garaşybermeli. Haramlygyň bir ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 259 | Добавил: Moýsepit | Дата: 21.07.2021 | Комментарии (18)

DEÇJALYÑ GÖZLEGINDE

Logikanyň nämedigini ählimiz bilýän bolsak gerek? Häzir logikanyň kömegi bilen Deçjaly ýa-da şoňa meňzeş birini tapmaga synanşalyñ. Ilki başda Deçjal diýlende, fiziki ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 134 | Добавил: Moýsepit | Дата: 21.07.2021 | Комментарии (1)

BIZ HAKYKATDAN NIREDE ÝAŞAÝARYS?

(Suraty kompýuterde ýasamaly boldy, şonuň üçin geň galmaň)

Ýeriň hakyky şekili barada her tüýsli jedeller kän. Adamlaryň aglaba böl ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 174 | Добавил: Moýsepit | Дата: 07.07.2021 | Комментарии (1)

"McDONALD'S"-da ADAM ETI BAR

ABŞ-da ýewreý hahamlaryñ (ruhanylarynyñ) biri radiogepleşikleriň birinde örän geň zatlar barada gürrüň berdi. Ol gepleşigiň haýsy ýyl ýaýlyma ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 182 | Добавил: Moýsepit | Дата: 05.07.2021 | Комментарии (1)