06:51
Garry adamyñ oýlanmasy
GARRY ADAMYŇ OÝLANMASY

Garrapdyrlar birmahalky dostlarym,
Ellerinde hasasy bar käsiniň.
Sandyraýşyn görüp, hapa boldum men,
Bir dostumyň elindäki käsäniň.

Bir dostumyň gapylypdyr gözleri,
Mahrum indi ýagtysyndan jahanyň.
Eziz dostum, neçün gamly bakar sen,
Niçe ýyldyr saýramaýar dahanyň.

Daga ylgap çykan ýüwrük aýaklar,
Indi ýol ýörese ýetik yzasy.
...Gara ýere siňjegimi bilsem-de,
Ýokdur-diýmäň- bu dünýäniň mazasy.

Allaýar ÇÜRIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Türkmeniñ sözi / Goşgular - 25.02.2021
Dagdan agajy / Goşgular - 05.02.2021
Çopan / Goşgular - 30.05.2021
Ырка / Goşgular - 06.03.2021
Mynajat / Goşgular - 27.03.2021
Samsyk bilen samsyjak hakda soňlanmadyk ertekiden bölek / Goşgular - 18.03.2021
Toslamalar / Goşgular - 08.02.2021
"Sen geldiñ-de garyp köñlüm baý etdiñ..." / Goşgular - 09.02.2021
Gel! / Goşgular - 10.02.2021
Aýylganç kölege / Goşgular - 17.03.2021Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]