22:21
Garaş Käbäm!
GARAŞ KÄBÄM!

Garaş käbäm menem barýan ýanyňa,
Soň söhbet ederis süýjiden süýji,
Men ýataryn sen saçymy syparsyň,
Kemelmedi käbäm söýgimiň güýji.

Gijeler üşeýän, alada edýän ýok,
Daňa çenli seni küýsäp ýatýan soň,
Hiç aladam ýok deý okuwa gidýän,
Ýanyňa barýaryn ýorgan atarsyň.

Käbäm maslahatyňa mätäçlik çekýän,
Başym, gözüm aýlajakla bu dünýe,
Sypynyp bilemok şeýle bir dert kän,
Käbäm menem barýan! Hoş sag bol dünýe!

Категория: Goşgular | Просмотров: 60 | Добавил: Mahremlik | Теги: Aýna Amangeldiýewa | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täze ýyl ertirinde / Goşgular - 05.01.2022
"Ýyllar geçse, agraslansam..." / Goşgular - 12.01.2022
Özüm bilen gönümel gürrüň / Goşgular - 12.01.2022
Dolan käbäm! / Goşgular - 13.01.2022
Täze ýyl hakykaty / Goşgular - 04.01.2022
Ýitmek / Goşgular - 12.01.2022
"Seni göresim gelýär..." / Goşgular - 05.01.2022
Ertir bilerin / Goşgular - 05.01.2022
Edebi ýañsylamalar / Goşgular - 15.01.2022
Sag bolsa bolýar / Goşgular - 16.01.2022Всего комментариев: 5
0
5 Mahremlik   [Материал]
Sag bolun koö koö teswiriniz üçin

0
4 Garayolly1936   [Материал]
Çeperç ilik babatda käbir büdüremelere garamazdan, köňül elendiriji mazmun, şygryň ýetmeziniň öwezini dolup gidiberýär.

0
3 Garayolly1936   [Материал]
***gussaly ýugruma

0
2 Garayolly1936   [Материал]
***söýgüsiniň beýanyny

0
1 Garayolly1936   [Материал]
Enesi bilen baky aýralyga duçar olan liriki gahryman käbesine bolan mägir~söýgüsiniň eýanyny şygyr galypyna salyp rejeleýär we okyjynyň ýürek taryny nussaly ýugruma salyp, kakyp goýberýär.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]