21:29
Durmuş deňzinde
DURMUŞ DEÑZINDE

...Men durmuş deňzinde…
Ýüzüp barýaryn,
Ýüki ýetik bu gün ömür salymyň.
Howatyr edýärin, onuň agramna,
Bir ýerlerde agyp gitjek ýaly men…

Durmuş dolup-daşýar…
Iki ýan çaýkap,
Ahmal bolsaň, ýitirjek ol deregňi.
Bolmaýar, otursaň başyňy ýaýkap—
Aldygyna işletmeseň küregňi.

Deňizde…
Bolmaly däl eken ýöwsel,
Gaý-tupandan gorkmaly däl ekeni.
…Bu gün meniň bilen ugurdaş owsen,
Şemal ynam bolup dolýar ýelkene!

Dumly-duşuň…
Galagopluk durşuna—
Gomlar howuň basjak bolup sürünýär.
…Ýöne, maňa göreşsiz bu durmuşam,
Nämüçindir, ýürekgysgynç görünýär…

Ýüzüp barýan…
Bakman derdi-azara,
Ömürde—ölümden özgesi hiçdir!
Belki, öldürmeýän zatlaryň bary,
Bizi bu durmuşda edýändir güýçli?!

Durmuş!
Ur ýüküňi maňa gatla-da,
Mas ýükle! Salmasaň bolýar allary!
…Deňiz tolkunlary, harasatlary,
Aňsat agdarýandyr ýüksüz sallary…

Annamuhammet KIRŞEN.

Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Теги: Annamuhammet Kirşenow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Я хочу быть с тобой / Goşgular - 04.02.2022
Hoş geldiň ylham / Goşgular - 19.01.2022
Ýetginjek / Goşgular - 15.01.2022
"Başyndan geçmejek kimiñ.. " / Goşgular - 28.01.2022
Aglasym gelerdi bir gün... / Goşgular - 12.01.2022
"Он был студентом, театр любил и книжки..." / Goşgular - 18.01.2022
Ýaraşyk / Goşgular - 02.02.2022
Инквизитор / Goşgular - 24.01.2022
"Лежала я вечор в беседке ханской..." / Goşgular - 17.01.2022
"Seni göresim gelýär..." / Goşgular - 05.01.2022Всего комментариев: 1
0
1 Garayolly1936   [Материал]
Ajaÿyp goşgy. Deñiz we durmuş. Durmuşuñ ruhyÿetini şahyr real, nädynç deñziñ fonunda "ekranlaşdyrÿar".

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]