10:10
Belki sen ýene-de gaýdyp gelersiň...

BELKI SEN ÝENE-DE GAÝDYP GELERSIÑ...

Giden ýollaryňa nazarym dikip,
Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?!
Hyýalym-da senli arzuwy ekip.
Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?!

Kerwen gurap gije girýäň, düýşüme,
Ýürek etmez gol urmaga işime.
Bu bolşuma ýöne däldir keýpine.
Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?!

Sensiz günleň ahy bilen göreşýän,
Gazap daraýan men hetdimden aşýan,
Men saňa garaşýan, saňa garaşýan,
Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?!

Çäresiz halyma duşmanlam güldi,
Gaýdyp gelersiň sen belkide indi,
Unutdy öýdäýme garaşýan şindi,
Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?!

Belkide gaýdarsyň, belkide güman,
Geljegim dowzahdyr, ýollarym duman,
Umydym üzmerin ölmän, garraman,
Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?!

Galan ömri senden özgä dözmerin,
Özgäň jemalyna göwün bermerin,
Men aýda bilmerin, diýe bilmerin,
Belki sen hiç wagt gaýdyp gelmersiň.

 Gurbanmämmet MEREDOW.


Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Zehin | Теги: Gurbanmämmet Meredow | Рейтинг: 5.0/1
Goşgular bölümiň başga makalalary

Köňlüm / Goşgular - 22.05.2021
Gije motiwleri / Goşgular - 12.02.2021
Näme boldy? / Goşgular - 26.05.2021
"Äh-eý..." / Goşgular - 07.02.2021
Gybat / Goşgular - 26.02.2021
Irki gündelikler / Goşgular - 29.05.2021
Gursagyña seret / Goşgular - 22.02.2021
Bizden size kim gerek? / Goşgular - 15.02.2021
Keramat / Goşgular - 14.02.2021
Yşgyñ eýesi / Goşgular - 08.02.2021
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]