23:06
Başlan-a men...
BAŞLAN-A MEN...

Başlan-a men, gutaranam özüňdiň,
Oň üçin bolmasyn gussadyr-kinäň.
"Oskaryny" alanyňa bagtlymyň,
Süýji ýalanlardan düşürlen kinoň.

Ol kino arzuwym hem-de durmuşym,
Ýatlap ony her gün, oturlar görlip.
Sen şugla saçarsyň göwherden beter,
Men poslan demir deý ýataryn gömlip.

Dünýä baky bahar bolanda näme?
Gussa bolsa kalba garlar ýagarmyş.
Belki bir gün deňleşerin dünýäme,
Bahar güneş bolar, garlar ýagar gyş.

Bugdaý ekilmänkä iýip çöregin,
Düýşde eken "bagtym" diýip eşdenim.
Menem bir gün ykbalma gulak goýup,
"Sen ýalňyz däl" sözlerini eşderin.

Ylham GURBANALYÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Alchemist23 | Теги: Ylham Gurbanalyýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Ты никогда меня не спросишь...» / Goşgular - 23.01.2022
Georgiy Şengeliden goşgular / Goşgular - 23.02.2022
Первый снег / Goşgular - 16.02.2022
Снегопад / Goşgular - 11.01.2022
Ähtimallyk / Goşgular - 17.01.2022
Waspnama / Goşgular - 16.01.2022
Марьонетки / Goşgular - 20.01.2022
"Bag­ty — bagt­ly­lar­dan so­raň gi­diň-de!" / Goşgular - 23.01.2022
Клянусь / Goşgular - 11.01.2022
Джульетта / Goşgular - 04.02.2022Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]