00:56
Bäş tapawut
BÄŞ TAPAWUT

Bäş sany zat bäş zat bilen oñuşmaz:
Dostlyk hem Gedemlik.
Sypaýylyk - Gödeklik.
Zalymlykdan beýikligi agtarma,
Biri-biri bilen dogan boluşmaz.
Näçe ýalbarsa-a bir gysganç baýa,
Syrnyh ýeke teññe bermez gedaýa.
Ýalan kast edýändir Ynamdarlyga,
Şulary ýat bekläp, ogrudan gora.

* * *

Sen aýala mydam geçirimli bol,
Egri gapyrgadan ýasalandyr ol.
Hudaý hem bilmändir ony göneldip.
Sen göneltjek bolup,
egäýseñ eger,
Ol şarta döwler.
El degirmän ýörseñ, hasam egreler.
Adam, Hudaý eçilib-ä bilipdir,
bize şeýle hüýr-melegi beripdir.
Egme-de, döwme-de,
aýtjak sözüm şol,
Sen aýala mydam geçirimli bol!

Iogan Wolfgang GÝOTE.

Terjime eden: Atamyrat ATABAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Теги: Iogann Wolfgang Gýotе | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

„Gözleglerim boşa gitdi barybir...“ / Goşgular - 18.02.2021
Keramat / Goşgular - 14.02.2021
O ne beýle? / Goşgular - 12.02.2021
Bir ýerlere gitsem... / Goşgular - 19.01.2021
Ýör, dogan / Goşgular - 20.02.2021
"Adamlara, aýdymlara ynanyp..." / Goşgular - 30.01.2021
"Ýene men daglara şaýlandym bu gün..." / Goşgular - 08.02.2021
1937 / Goşgular - 05.04.2021
Söýgimiziñ şaýady / Goşgular - 07.02.2021
Gijara / Goşgular - 11.02.2021Всего комментариев: 1
0
1 mango   [Материал]
Sen aýala mydam geçirimli bol,
Egri gapyrgadan ýasalandyr ol.

aýallar, gyzlar
size gapyrgadan hemem egrisinden ýasaldyňyz diýseler diýibersinler.
goý, olar egrilikden öňürti gapyrgaň gürrüňini etsinler.
gapyrga näme?
gäpyrga dämi Adamyň iç goşuny saklaýan, goraýan?
gapyrgasyzam bir adam bomy?
diýmek, Aýal eken maşgalany saklaýan, goraýan.
siz bolsa oňa egri diýýäňiz....

ýaradyldy gapyrgadan,
aýakdan däl,
başdanam däl.
diýmek Aýaly basgylamaň,
ol aýakdan däl.
Aýaly başa-da çykarmaň,
ol başdan däl.
ol gapyrga.
ortada,
hem jem, hem abat saklasyn maşgalany.
ah, meň egrije gapyrgam :-)

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]