07:38
Bakjasaraýa
BAKJASARAÝA

Altyn gümmeziñi buluda gizläp,
Goýnuñda behişdiñ güllerin jemläp,
Saçlaryñy çözlän ulugyz ýaly
Otyrsyñ asyrlar boýy sülmüräp.

Penjirä çekilen tawus guşlaryñ
Gözleri janly deý balkyldap bakýar.
Misli boşap galan haremhanada,
Kenizler şadyýan depregin kakýar.

Şindem damjyklap dur "Gözýaş fontany",
Puşkiniñ getiren güllerin ezip.
Bilýärmiñ, niçeme şahyrlar senden
Ylham alyp gitdi goşgular düzüp.

Her otagyñ ysy bägüle ýakyn,
Ýüregiñ ondanam açykdyr senden.
Eý, sen, asyrlaryñ goýan mirasy,
Ne ajaýyp gülden näzik bedeniñ.

Şyhmyrat BATYÝEW.
Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 95 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Şyhmyrat Batyýew | Рейтинг: 0.0/0
Goşgular bölümiň başga makalalary

Okap bersene / Goşgular - 01.06.2021
Ýygra söýgi / Goşgular - 31.01.2021
Gar ýagyp dur... / Goşgular - 12.02.2021
Gybat / Goşgular - 26.02.2021
“Rahatja günlerňi ýa:t etdim saňa...” / Goşgular - 23.02.2021
"Äh-eý..." / Goşgular - 07.02.2021
Aşyklaryñ şäheri / Goşgular - 18.02.2021
Gije motiwleri / Goşgular - 12.02.2021
Tymsal / Goşgular - 14.01.2021
Meniň Diýarym / Goşgular - 10.02.2021
Всего комментариев: 7
0
6 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
umuman okaýjylardan.kitapcy.com adynyñ aşagynda ýazylan zada jogap.

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Hä, düşnükli. Men ýazamok ony, beýleki admin ýazandyr.

0
4 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
kitapcy.com adynyñ aşagynda ýazylmaly ýazgy barada sorapdyñyz.

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Sizden soradymmy? Nirede, düşünýän däldirin?

0
2 Aksary   [Mowzuga geç]
Dünýäñ hiç bir banky kesgitläp bilmez,
Jigeriñ jigledýän jümläñ bahasyn

Nobatguly Rejepow

Meñ üçinä şu hiç neneñ däl

0
1 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Haweran,ýazgy barada sorapsyñyz.Meñä maslahatym şu:Orhan Pamuğuñ bir romany şeýle başlanýar eken:"Bir kitap okadym, durmuşym üýtgedi".Meñ pikirimçe gowy şygar.

-1
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Düşünmedim? Näme ýazgy?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]