09:36
Bagtly bol, gyzym!

BAGTLY BOL, GYZYM!

Bugün ýüregimi taryndan üzüp,
Seniň bagt toýuňy toýlaýan gyzym,
Gözümiň ýaşyny ogrynça syryp,
Seni özge öýe ýollaýan gyzym.

Meň gözüme sen henizem çagajyk
Il gözünde indi ullakan gyzym
Biziň öýümize ýalkym salşyň deý
Gaýyn öýüňe-de nur saçgyn gyzym.

Gaýnyň şikaýata gelmesin öýe,
Seret dost-ýarlaryň gelipdir toýa
Olaňam dilegi diňe bagt saňa,
Kakaňam dileýär saňa bagt gyzym.

Bägül ORAZMUHAMMEDOWA.


Категория: Goşgular | Просмотров: 80 | Добавил: Aksary | Теги: Bägül Orazmuhammedowa | Рейтинг: 1.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Küýsemen / Goşgular - 15.03.2021
“Iň bolmanda, sen-ä wepaly maňa...” / Goşgular - 19.03.2021
Garaşmak / Goşgular - 13.03.2021
Saña menziller / Goşgular - 07.02.2021
Muhabbet synagy / Goşgular - 18.01.2021
Samsyk bilen samsyjak hakda soňlanmadyk ertekiden bölek / Goşgular - 18.03.2021
Surat / Goşgular - 10.03.2021
Içgepletme / Goşgular - 02.06.2021
Eşidipdim gurduň ykbaly hakda... / Goşgular - 10.02.2021
Okap bersene / Goşgular - 01.06.2021Всего комментариев: 2
0
1 mango   [Материал]
Gaýnyň şikaýata gelmesin öýe,

:-) arzuw edýäkäňem, gorkup etseň, gorkunjaý...
"gyzym, saýlan ýigidiň bilen bir jan, bir ten bolgun...." diýiläýjek ýaly welin, arzuwlarda giýew dagy ýada düşenok: "şu gaýynene diýlen arwah üstüme heňkirip geläýmesin" diýipdiraý.... gorkunçmyka şeýle gaýyneneler? :-)

0
2 byagull   [Материал]
hehe, ýokla gaýynlar gorkunç dal. Gyzyna gaynyň name diýse sholaryn diýeni bn bol manydada.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]