04:48
"Azaşarsyň diýme..."
"AZAŞARSYŇ DIÝME..."

Azaşarsyň diýme,
Galma azara.
Dogry — üstüm gije, dostum hem köp däl.
Ak pulum ýok gara güne aýara,
Keýpim hem hemişe o diýen kök däl.
Ýöne görýän dünýä oýnuna gyzyp
Ýöreniň gözüne ilmejek zady.
Görýärin men bagtymyzyň ýyldyzyn,
Azaşanlar üçin ýakylan ody.

Orazgylyç ÇARYÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 62 | Добавил: Mähriban | Теги: Orazgylyç Çaryýew | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Goşgy / Goşgular - 31.01.2021
Gybat / Goşgular - 26.02.2021
A.Çüriýewe bagyşlanan goşgulardan / Goşgular - 10.04.2021
Dünýäñ aýdymy / Goşgular - 03.06.2021
Gojalyk / Goşgular - 03.04.2021
Yşgyñ sungaty / Goşgular - 11.02.2021
Perwana / Goşgular - 11.02.2021
Çilimkeş / Goşgular - 16.02.2021
Guşlaryñ tansy / Goşgular - 19.03.2021
Dagy böwsüp çykan gül / Goşgular - 07.04.2021Всего комментариев: 1
0
1 mango   [Материал]
Görýärin men bagtymyzyň ýyldyzyn,
Azaşanlar üçin ýakylan ody.

ol ýyldyzy sypdyrmaly däl, azaşmazlyk üçin.
taryhda ol "ýyldyzdan ýol ýasap aýa sataşanlaram" bar.
şoň üçürip belki-de, aýa sataşylar.

gowy goşgy.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]