00:33
Aýralyk
AÝRALYK

Düýn agşamky yhlasymy unutdym ak säher bilen,
Ýüz bersem ýüzin düşürdi ykbalymy takat-sabyr.
Seni söýen günlerimiň ezýetini çekýän indi,
Bu güýz sensiz geljek günleñ goly bagly azabydyr.

Jeýhunyñ suwy azalyp, dodagy kepän kenarlañ,
Kenarda uklan durnalar oýarmaga dözemok hiç.
Sen henizem öýkelimiñ, öz göwniboş şahyryñdan,
Güýz gündizleñ gadry ýokdur, gijeler has göze ilgiç.

Saryýagyz oktýabr, goñras ýüzli noýabr,
Galamymy çişiripdir ýatlamalañ ysyndan.
Başym çalarýar diýmesem, mañlaýym-a şol öñki,
Sary sakgal oglanlygym ýetip gelýär yzymdan.

Saña meñzeş oktýabr, maña meñzeş noýabr,
Bu göwräm peje öwürdi (belki, ykbalym şeýledir).
Çal bulutlar gözi bilen sorup güýjüm-kuwwatymy,
Meni sensiz hassa edýär howa hem asman şeýle bir.

Категория: Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Haweran | Теги: Enwer Nyzamow | Рейтинг: 5.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Kaýyllyk / Goşgular - 22.02.2021
1937 / Goşgular - 05.04.2021
Degmäñ! / Goşgular - 30.05.2021
Watan mähri / Goşgular - 09.01.2021
“Ýazgydymdan gözýaş bolup syrykdyň...” / Goşgular - 14.04.2021
Bagyşla meni / Goşgular - 12.02.2021
Горянка / Goşgular - 14.04.2021
“Meň bagtymy gören çilim otlasyn...” / Goşgular - 28.03.2021
Мысли, рождённые на кладбище / Goşgular - 17.03.2021
Dagdaky heýkel / Goşgular - 12.01.2021Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]