14:01
"Ateşli bakış'la kollama beni..."
"ATEŞLI BAKIŞ'LA KOLLAMA BENI..."

Ateşli bakışla
kollama beni...
Yollama korkulu yollara beni...
Gönlüm almak için yorma kendini
Bırak iyisi...ellerini delersin...
Hem bana acı verirsin.

Hayır, artık bu rüzgarda esemem...
Anla...
Taşiyorum hücrelerimde
Saf camdan...
Turna gözü gibi duru bir camdan
Kurup süslediğim aşk sarayımın
Tek alaborada yer-yeksan olmuş
Bütün parçalarin... cam kırıkların...
Hayır, artık bu rüzgarda esemem...

Anla!
Cam cam olurmuş işte her zaman -
Tek bir taş düşüp, değince-de cama
Ya-da kendisi gidip taşa değmişse
Hep cam kırılırmış...
Demişken...

Gönlümin kat ve kat derinlerinde -
Bu aşkın heycanları,
anıları,
gamları...
(Aslında,arama-bulma çalışmalarını
Sadece antıka kalelerde değil
Bazen-bazen kalplerde yapmalı)

Böyle diyorum diye...
Ellerine alıp gönlümı
Taşımıyı deneme,
Kederlenme...
Bırak iyisi...
Ellerini delersin.
Hem bana başka bir acı verirsin...

Kakamyrat REJEBOW.

Terjime: Mahym NURGELDIÝEWA.

Просмотров: 80 | Добавил: Hyýalkeş | Теги: Kakamyrat Rejebow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 7
0
7 Hyýalkeş   [Материал]
Haweran, dûşünmedim: "Delmek sözüni ýalñyş alypdyrynmy?
"Parmağını delmişsin" "Elini delmişsin" ýaly sözler ulanylýara kinoda.
Üýtget diýen ýerimem üýtgetmänsiñiz. Gynandym.

0
5 Nurdan   [Материал]
Otly nazar bile gozgama meni...
Atarma hatarly ýollara meni...
Göwnüm aljak bolup köseme özüň.
Degme gowsy...
Elleriňi gyýarsyň...
Hem meni başga bir derde goýarsyň.

Ýok, men indi bu ýellere ykmaryn...
Düşün...
Men süňňümde göterip ýörün
Sap aýnadan,
Durnaň gözi ýaly dury aýnadan
Sünnäläp-syntgylan Söýgi köşgümiň
Bir tupanda synyp, çym-pytrak bolan
Bölek-böleklerin... aýnagyýklaryn...
Ýok, men indi bu ýellerde ykmaryn...

Düşün!
Aýna aýna bolar eken hemişe –
Bir daşjagaz gelip degse-de aýna
Ýa-da özi baryp daşa degse-de,
Diňe aýna döwler eken...
Ýogsa-da...

Göwnümiň gatbar-gatbar çuňluklarynda
Bu söýginiň tolgunmalary,
Ýatlamalary,
Ejirleri...
(Asyl-ha, gazuw-agtaryş işlerin
Diňe gadym-gadym galalarda däl,
Wagtal-wagtal ýüreklerde geçirmeli).

Beý diýsem... Göwnümi alyp ellerňe,
Ony götermäge synanma.
Gynanma...
Degme gowsy... Elleriňi gyýarsyň
Hem meni başga bir derde goýarsyň...

Kakamyrat REJEBOW.

0
4 Hyýalkeş   [Материал]
Delersin - morfologik derñew: Del -düýp işlik terjimesi deşmek,gyýmak.
er - bizdehä nämälim geljek zaman :)
sin - işligiñ buýruk şekiliniñ olluk ýöñkemede gelşi bizde
Derñew dogrumyka dilçiler?
Türkmençesi:
Göwnüm aljak bolup köseme özüñ
Degme gowsy elleriñi gyýarsyñ...

0
6 Haweran   [Материал]
Delmek bilen dilmek sözi bir sözem bolsa, häzir her iki dilde aýry many berýär. Şeýle-de, iki dildäki gyýmak (kıymak) sözü-de her iki dilde aýry many berýär.
Synanşygyña welin berekella.

0
3 baharaliyeva39   [Материал]
Delermek ne demek.
Derlemek mi demek istediniz?
Nedense garip bir tercüme.

0
2 Nurdan   [Материал]
Berekella! Yhlas edişiñi haladym, ýoluñ ak bolsun jigim, yzy gür bolsun!

1
1 Hyýalkeş   [Материал]
Haweran, "yorma kendini" diýjekdim. Dûzedip beräý.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]