09:03
Arzuw

ARZUW

Ýene bizi sataşdyrdy pasyllar,
Sagmyñ altmyş aýyñ arzan ahmyry,
Diýäýesim geldi diýip bilmedim,
Lal açana döndi "öl ýere biten"
Aslynda adamzat galsa öýkeli,
Şeýle halatlarda geplemez eken.
Içimden özümçe diledim saña.
Dideleñ agy deý ak bolsun bagtyñ,
Saçlañda eglensin gözleñ garasy.

Baýgeldi BAÝGELDIÝEW.


Категория: Goşgular | Просмотров: 56 | Добавил: Aksary | Теги: Baýgeldi Baýgeldiýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Düýş / Goşgular - 12.02.2021
Biz sataşdyk / Goşgular - 08.02.2021
Kemalyma... / Goşgular - 09.01.2021
Ahyrzaman bolar / Goşgular - 13.01.2021
Watana ýüzlenme / Goşgular - 09.01.2021
Täzesinden täzesi / Goşgular - 04.06.2021
Ýeňil goşgy / Goşgular - 20.03.2021
"Meniñ söýgim..." / Goşgular - 17.03.2021
"Alyslardan alyslarda galan ýar" / Goşgular - 08.02.2021
Näme boldy? / Goşgular - 26.05.2021Всего комментариев: 2
0
2 Aksary   [Материал]
Mango daýy şahsyña bardy!

0
1 mango   [Материал]
Ýene bizi sataşdyrdy pasyllar,
Sagmyñ altmyş aýyñ arzan ahmyry,


şu iki setire düşünmedim.
sizi "sataşdyrýanlar pasyllar" bolsa, onda ýylda 4 gezekmi sataşmalaryňyz?
"sagmyň altmyş aý..." - bu näme? 60 aý = 5 ýyl.... nähili hasap çykarmaly? nämäň gürrüňi?
-----
Dideleñ agy deý ak bolsun bagtyñ,
Saçlañda eglensin gözleñ garasy.


gowy. garşyňdakyň gözüniň agyny-garasyny "oýnaýşyň".
"dideleň agy deý ak bolsun bagtyyň" - bolýa welin, ol dideleň garasy öz "saçlarynda eglenmelimi?"
utanjaň bol, ýüzüňi sallap öz iki örüm saçlaryňdan gözüňi aýyrma - diýdigiňmi?
(eger şeýle bolsa) iki örüm saçly..... 2020-lerde.... öz-ääää....
---
kä ýerine täzeden göz gezdirseň, erbedem däl....
üstünlikler.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]