18:52
Anaýasso
ANAÝASSO

Gurbanyñ bolaýyn, Hökümet baba!
Heý bize-de, okuw-ýazuw bermezmiñ?

Gara daglar gar astynda galanda
Men gülmezem
Dil bilmezem
Şawatadan Hakkarä çen ýol bilmezem
Gurban olam, çäresi ne, hooý babooow?

Bäbek ýanýa, bäbek hassa, bäbek ýanar ot içinde
Men pakyr-a
Men hakyr-a
Doktor, derman-däri, bazar, şyr takyr-a
Gurban olam, bu ne işdir, hooý babooow!

Çaga aglar, çaga öler, ýol berenok Zap suwy
Pul-peçsiz-ä
Çäresiz-ä
Men halsyz-a, men dilsiz-ä, şäher uzak, wah, ýolsuz-a
Bu ne haldyr, bu ne işdir, hooý babooow!

Gara dagda, gar astynda tümmek-tümmek mazarlar
Ýedi meýit düzüm-düzüm Zap suwunda ýüzerler
Hökümete arz eýlesem aza:rlar
Men ketim-ä
Men hetim-ä
Bu niçiksi watandaş men, hooý babooow?

Şawatadan Angara çen ses gidenok
Biz gitmäge gurbatymyz hiç ýetenok
Malymyz ýok
Ýolumyz ýok
Angaraýa ses ýetirjek dilimiz ýok
Ganatymyz, golumyz ýok
Bu niçiksi ýurt boldy-la, hooý babooow?

Yeriñ, ýurduñ, adresiñi bilmeýän
Angarada: Anaýasso!
Eliñden öpeýin Hasso
Et bize-de iltimas-a!
Bu işiñ alajy ýokmy, hooý baboow?

Şemsi BELLI.

* * *

ANAYASSO

Gul, gurban olduğum Hökümet Baba!
Baa bir alfabe veremez miydin?

Gara dağlar gar altında galanda
Ben gülmezem
Dil bilmezem
Şavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem
Gurban olam, çaresi ne, hooy babooov?

Bebek yanir, bebek hasda, bebek ataş içinde
Ben fakiro,
Ben hakiro
Dohdor ilaç, çarşı bazar tam - takiro
Gurban olam bu ne işdir hooy babooov!

Çoçiğ ağliir, çoçiğ öliir, geçit vermiy Zap suyu
Parasizo,
Çaresizo
Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah, yolsizo
Bu ne haldır, bu ne iştir hooy babooov!

Gara dağda, gar altında ufağ ufağ mezerler
Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyunda yüzerler
Hökümata arz eylesem azarlar
Ben ketimo
Ben hetimo
Ben ne biçim vatandaşım hooy babooov?

Şavata'tan Angara'ya ses getmiir
Biz getmeğe guvvatımız hiç yetmiir
Malımız yoh
Yolumuz yoh
Angara'ya ses verecek dilimiz yoh
Ganadımız, golumuz yoh
Bu ne biçim memlekettir hooy babooov?

Yerin, yurdun adresesin bilmirem
Angara'da: Anayasso!
Ellerinden öpiy Hasso
Yap bize de iltimaso
Bu işin mümkini yoh mi hooy baboov?

Şemsi BELLI.
Awtoryň başga makalalary

Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Gökböri | Теги: Şemsi Belli | Рейтинг: 0.0/0
Goşgular bölümiň başga makalalary

Gaýrat gerekdir / Goşgular - 22.02.2021
Söýgi perisiniñ haty / Goşgular - 09.02.2021
Gojalyk / Goşgular - 03.04.2021
Hudaý adyl / Goşgular - 12.01.2021
Selbime / Goşgular - 16.03.2021
Aşygyñ ahmyry / Goşgular - 30.03.2021
Ahyrzaman bolar / Goşgular - 13.01.2021
Aýylganç kölege / Goşgular - 17.03.2021
Ynjynma / Goşgular - 23.03.2021
Bahar görnüşi / Goşgular - 17.03.2021
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]